onsdag 26 september 2012

LUF Uppsala presenterar stolt nya Café Liberal!


Styrelsen för LUF Uppsala län har tagit fram ett nytt format för våra talarkvällar Café Liberal. Idag lanserar vi det nya formatet som sätts i bruk redan nästa tisdag den 2 oktober. 

Vi presenterar stolt nya Café Liberal!


Café Liberal: ”Att tänka rätt är stort, att tänka fritt är större.”
Café Liberal (CL) innebär en möjlighet för dig att diskutera, analysera och lära dig mer om politik. Vi vill inte att alla ska stöpas i samma form. Därför är det högt i tak och öppen diskussion som gäller. Du är välkommen att delta även om du inte är medlem. 

Alla individer är - och lär - olika. Vi har därför tre olika former av Café Liberal:
1. CL: Originial - Inga förkunskaper, bara nyfikenhet
2. CL: Workshop - Learning by doing
3. CL: Spets - Gå på djupet

1. CL: Original - ”Inga förkunskaper, bara nyfikenhet.”
På ett CL: Original bjuder vi in en talare som lär deltagarna grundläggande om ett politiskt område samt håller i diskussioner. Till CL: Original kommer du som du är - ny som gammal medlem - och pratar politik. Diskussionerna är mer åt det ideologiska hållet. Perfekt för den som vill bli mer insatt i politik - oavsett erfarenhet!

2. CL: Workshop - ”Learning by doing.”
 På CL: Workshop ger vi varje medlem möjlighet att utvecklas och lära sig om politik på ett mer kreativt sätt. Kvällens CL-ledare låter deltagarna aktivt jobba, diskutera och lära sig mer om ett politiskt område. Syftet är att varje deltagare oavsett tidigare kunskaper ska på ett kul och lättillgängligt sätt få bolla idéer, lära sig mer och vässa sina argument.

3. CL: Spets - ”Gå på djupet.”
 På CL: Spets fördjupar vi oss inom ett politiskt område eller en viss politisk fråga. Talarna har en särskild kompetens eller erfarenhet av ämnet och lite läsmaterial innan talarkvällen kan förekomma för att deltagaren ska kunna sätta tänderna i frågan ordentligt. Tanken med CL: Spets är att utmana de som vill fördjupa sig i politik.

Café Liberal hålls varje tisdag kl 17.30 i medlemslokalen, med fika från kl 16.00.

Det första nya Café Liberal hålls den 2 oktober av formen CL: Workshop - Tema: fri invandring - av Benny Lindholm, vice ordförande för Liberala Studenter.

Vi ses där!

Distriktsstyrelsen LUF Uppsala län


genom Tove Henriksson, ordförande

onsdag 19 september 2012

Till minne av Tomas Alm


I torsdags förlorade vi en av Uppsala läns starkast brinnande liberaler. Tomas Alm, ordförande för Folkpartiet Håbo och ledamot i Folkpartiet Uppsalas länsförbund, förlorade sin kamp mot cancern. Hans hastiga bortgång lämnar ett tomrum i den liberala rörelsen.

Vi fick förmånen att lära känna Tomas när vi åkte till Bålsta för att besöka Folkpartiet Håbo med syftet att tala om Liberala Ungdomsförbundet och diskutera en eventuell satsning på en lokal LUF-klubb i kommunen. Under mötets gång var det lika mycket vi som Tomas som kom med flera idéer på hur vi skulle möjliggöra för ungdomar i Håbo att engagera sig i arbetet för ett mer liberalt Sverige. Det som gjorde starkast intryck på oss var hans angelägenhet att höra och pröva våra idéer och förslag, samt hur han själv med enorm idérikedom och drivkraft talade om vikten av unga i politiken. Han besökte en av LUF Uppsalas talarkvällar bara för att hämta inspiration, inspel och idéer från oss unga liberaler. Han kommenterade alltid uppmuntrande våra facebook-uppdateringar. Tomas bör inte bara ses som en förebild för politiker utan för människor i allmänhet.

Tomas var en varm, engagerande och driven människa. Hans entusiasm smittade av sig på de i hans närvaro och hans jävlar anamma gjorde att han inte bara visade var skåpet skulle stå - han satte det också på plats. Det engagemanget som Tomas visade prov på i hans politiska uppdrag både lokalt och i länet tar vi med oss i vårt fortsatta arbete och i vår strävan att göra vårt län - och vårt land - präglat av mer frihet. Precis som Tomas hade velat.

Med värme och alla tankar till Tomas nära och kära,

distriktsstyrelsen för LUF Uppsala län
genom Tove Henriksson, ordförande