torsdag 15 september 2011

Poängen med punktskatten

Nu i helgen var jag på basliberalen i Stockholm och träffade många trevliga människor, fick lyssna till flera intressanta föreläsningar och kanske framför allt medverka i debatter om olika saker. En sådan som fastnade lite extra och som malde på i huvudet var diskussionen om punktskatter. Personligen är jag för punktskatter, och jag tänkte nu förklara hur jag tänker när det gäller dessa.

Till att börja med vill jag göra tydlig min bild av skatten i stort, och hur jag tänker att den kan fungera i hypotetiska fall. Vi gör en slags skala(Se bild längre ner), längst till vänster är det så att alla betalar allt för alla hela tiden och längst till höger så är det helt individuellt, så att alla betalar för sig själva hela tiden. Det här är extrempunkterna som jag tänker mig att det kan vara.

Nu är det tack och lov så att vi inte är i närheten av någon ände. Istället ligger vi någonstans i mitten, med hjälp av mer eller mindre stora subventioner på vissa områden, och andra får man betala helt själv. Dessutom har vi också en del punktskatter, där jag vill se det som att ett slags mindre ”kollektiv”(”Alla som röker” t.ex.), där de betalar mer än övriga för de ekonomiska kostnader de själva bidrar med. I rökningsfallet är det för att man genom att röka ökar risken för t.ex. lungcancer vilket kostar staten pengar. Dock är det inte alla som röker som utvecklar cancern, men eftersom man medvetet tar risken är det rimligt att man hjälps åt att betala för dem i det lilla ”kollektivet” som råkar illa ut.

Det finns några kriterier som jag tycker att en punktskatt skall uppfylla för att i mina ögon vara legitim:

1. Val
Man ska kunna välja att köpa varan eller tjänsten. Det skall alltså inte vara någonting man måste ha för att överleva.

2. Risk
Det skall finnas en ökad generell risk för att man kostar staten pengar förr eller senare.

3. Tydlighet
Det ska inte vara för svårt att sätta skatten och dra en gräns för vad som skall beskattas eller inte.

Alltså tycker jag inte att moral är ett legitimt skäl att införa en extra skatt på en viss vara. Staten skall inte komma med pekpinnar om hur individerna i samhället skall leva sina liv. Jag vill också vara tydlig med att alla tre punkter måste uppfyllas, det räcker inte med en eller två.

Med hjälp av dessa tre punkter anser jag att man lätt kan kontrollera om en punkskatt är rimlig eller inte. Vi testar med alkoholskatten:

1. Val
Ja, du har ett tydligt val att nyttja alkohol.

2. Risk
Ja, statistiskt sett så ökar risken för att man ska kosta staten pengar med nyttjande av alkohol.

3. Tydlighet
Ja, alkoholvaror deklareras i olika kategorier och med procentuellt alkoholinnehåll.

Summa summarum anser jag alltså att alkoholskatten är helt ok.

Nu kommer vi till den roliga biten, finns det någonting som inte är punktskattat idag som borde vara det? Sockerskatt är ju ett ämne som diskuteras ibland. Vi testar! Dock skall det framgå att jag i det här fallet syftar på tillsatt socker, som i t.ex. lösgodis m.m. Fruktsocker ingår alltså inte.

1. Val
Ja, man har ett val att nyttja produkter med tillsatt socker.

2. Risk
Ja, med ett nyttjande av produkter med tillsatt socker ökar risken för fetma och diabetes vilka är ökande problem världen över och vars behandlingar kostar staten pengar. Dessutom ökar risken för dåliga tänder.

3. Tydlighet
Alla varor deklareras med näringsinnehåll i Sverige, vilket borde göra det relativt enkelt att påföra en skatt beroende på sockerinnehållet.

Ja, här ser vi då tydligt att man enligt min trestegsformel kommer fram till att sockerskatt är rimligt.

En vis människa sade en gång att man bör vara konsekvent i det man gör. Det är också det jag begär när det gäller punktskatter. Antingen har vi inga punktskatter eller så har punktskatter på allting som kostar staten extra pengar och är valbart. Jag är för det senare.

Mikael Andersson
Medlem LUF Uppsala

2 kommentarer:

 1. Jätte intressant inlägg du skrev Mikael! Jag gillar alltid när man är konsekvent med det man tycker och att man har en röd tråd som man förhåller sig efter. Jag instämmer i stort med det du säger, de problemen jag ser är hur man ska beräkna vad det kostar samhället (vilket är svårt i många fall)samt att det inte i samma uträckning är farligt för andra individer. Passiv rökning eller intag av alkohol kan man argumentera för att det leder till skada för tredje part. Det kan man inte på samma sätt för socker. Kanske är det så staten argumenterar när de väljer vad som ska punktbeskattas och inte.

  SvaraRadera
 2. Hej. Ja, du har absolut en poäng i att det är väldigt svårt att räkna på vad det kostar samhället att människor äter (för mycket)socker. Sen kan även andra saker än socker framkalla fetma, dålig tandhygien och diabetes. Däremot står det nog ganska klart att det faktiskt har en betydelse.

  Det är inte heller så att alla som röker och får lungcancer inte hade fått det ändå(En stor orsak är ju övriga luftföroreningar pga fossil förbränning t.ex.). Eller att de som orsakar skada, både på sig själva och andra, inte hade gjort det utan alkohol.

  Därför är jag inte heller för att man inför en så hög sockerskatt att det ska täcka exakt de kostnader de medför. Däremot skulle jag kunna tänka mig att man räknar lågt och sedan lägger skatten så att 75% av kostnaderna för den otroliga sockerkonsumtionen täcks av sockerskatten. Tragiskt nog så åt vi 2009 mest socker i hela världen per person och år. 50kg är det frågan om och 25% av det kom från godis. (http://www.dn.se/nyheter/svenskarna-ater-mest-godis-i-varlden)

  Det är inte svårt att se att det här beteendet kommer att medföra stora kostnader för staten, och om en grupp människor suger ut pengar ur staten medför det även att det blir mindre över till andra. Detta kan i sig ses som en skada för tredje part anser jag.

  SvaraRadera