måndag 19 mars 2012

Öppet brev till Folkpartiets representanter i riksdagen: Nej till datalagringsdirektivet!

"Bästa riksdagsledamot för Folkpartiet Liberalerna!

Liberala Ungdomsförbundet Uppsala län uppmanar dig att rösta emot datalagringsdirektivet.

Datalagringsdirektivet bryter mot europakonventionen om mänskliga rättigheter, idén om en liberal rättsstat och framför allt är det integritetskränkande. Datalagringsdirektivet saknar tydligt syfte och ger en betydande stor risk för framtida ändamålsglidning. Ohindrad och anonym kommunikation är en förutsättning för internet i sin nuvarande form. Tar ni från medborgarna det fria internet, tar ni också bort folkets möjligheter att upptäcka orättvisor, att organisera sig och möjligheten till att diskutera. Det fria internet får varken försvinna eller inskränkas.

Vi befarar att om direktivet genomförs kommer det att skada förtroendet mellan ungdomar och politiker för en väldigt lång tid. Systemvetare kommenterar idag datalagringsdirektivet som någonting direkt olämpligt. Inte bara för att det kommer att ta upp enorma mängder av lagringsutrymme, utan också för att internet med sin nuvarande frihet är extremt massivt. De pengar som skulle gå till lagring av privata medborgares aktiviteter på internet, kan mer effektivt riktas till polisen för riktad brottsbekämpning.

Viktigt att ha i åtanke är att inte bara LUF är mot direktivet; samtliga ungdomsförbund från höger till vänster är emot dess införande.

Röstar du för datalagringsdirektivet sviker du därför inte bara dem som röstade på dig. Du sviker en hel generation. Du sitter i riksdagen för att väljarna valde dig dit. Det är din plikt att i avgörande voteringar som denna om datalagringsdirektivet rösta efter hjärtat - inte partigruppens riktlinjer. Vi ber dig att du, som vår representant i riksdagen visar att politik handlar om att rösta rätt, inte att rösta lätt.

Liberala Ungdomsförbundet Uppsala län uppmanar dig att vid voteringen om datalagringsdirektivet vara modig och rösta nej!

Liberala Ungdomsförbundet Uppsala läns styrelse
genom

Tove Henriksson
Ordförande LUF Uppsala län"

Brevet mailades idag till samtliga riksdagsledamöter för Folkpartiet Liberalerna.

2 kommentarer: