torsdag 5 april 2012

Liberaler måste våga kritisera

I ett inlägg på sin blogg bemöter Adam Cwejman dels Liberala Studenter Uppsalas debattartikel om att Folkpartiet borde bryta med Moderaterna och dels LUF Uppsalas artikel i UNT om Moderaternas avsaknad av en liberal utrikespolitik.

Det är viktiga poänger som Adam lyfter fram. Det finns en uppenbar risk med att glorifiera det som har varit. Politiska partier måste alltid ha förmågan att se framåt, utan den förmågan vinner man inga val.

Vad vi dock reagerar på är att han kallar LUF Uppsalas så kallade attack mot Moderaterna för deras avsaknad av en human utrikespolitik för en profilering från vänster.

Märk väl att profileringen sker från vänster. Man försöker i båda artiklarna utmåla moderaterna som ett ondskefullt högerspöke.
- ur Adam Cwejmans blogginlägg

Det finns inget vänster i en utrikespolitik som vill förhindra vapenexport till diktaturer, som sätter mänskliga rättigheter högst upp på dagordningen.

Bara det faktum att ordföranden för Sveriges liberala ungdomsförbund antyder att kritik av Moderaternas utrikespolitik är en profilering från vänster sänder en signal till andra som gör anspråk på en liberal utrikespolitik, att LUF inte i första hand tänker fortsätta kämpa för mänskliga rättigheter. Att enbart fokusera på exempelvis skatter och avregleringar, områden där LUF står till höger om nuvarande Moderaterna, är enligt oss en märklig hållning från ett liberalt ungdomsförbund.

Vad gäller LS Uppsalas artikel hävdades det aldrig någonting annat än att Alliansen i grund och botten är en framgång. Dock finns det en problematik i att redan före valet utforma den kompromisspolitik de fyra allianspartierna senare ska regera med. Utvecklingen mot en mer enad allians försvårar Folkpartiets roll som landets liberala röst. En liberal röst som vi anser att Sverige allt mer behöver. I en intervju med Fokus håller partisekreterarna med om Liberala Studenters kritik mot Alliansen.

Liberala Studenter Uppsala menar att ett regeringssamarbete, en allians, fastslås snarare efter valet istället för före. Vidare tycker LS Uppsala att Folkpartiet alltid ska vara en liberal röst gentemot våra regeringspartners. Det betyder inte, som Cwejman verkar tro, inte att LS tycker att Folkpartiet borde samarbeta med oppositionen, eller att de kritiserar alliansen från en vänstervriden alternativt socialistisk ståndpunkt.

Att kritisera allianspartners är enligt vår mening inte att vara vänster. Att framföra kritik mot Moderaterna gör oss inte automatiskt till socialdemokrater. Särskilt inte när kritiken gäller att vi anser att liberala grundvärden förbises av regeringen i allmänhet och av Moderaterna i synnerhet. Vi tycker det är olyckligt och förenklat när Adam Cwejman kallar debattartiklarna för vänsterprofilerade. Tvärtom ser vi det som en tydlig liberal profilering att markera att mänskliga rättigheter och andra liberala grundvärden alltid ska stå i första rummet.


Tove Henriksson, ordförande LUF Uppsala län

Erik Wretling, ordförande Liberala Studenter Uppsala

Kajsa Dovstad, vice ordförande LUF Uppsala län

Filip Wästberg, styrelseledamot LUF Uppsala län

Thea Andersson, styrelseledamot LUF Uppsala län

1 kommentar: