måndag 7 maj 2012


LUF Uppsala län ställer sig bakom Fp Uppsala län: Regeringen måste ta avstånd från den odemokratiska utvecklingen i Ungern 


På ett medlemsmöte den 28:e april beslutade Liberala ungdomsförbundet Uppsala län enhälligt att ställa sig bakom följande uttalande av Folkpartiet Liberalerna Uppsala län, antaget på Länsförbundets årsmöte den 21 april 2012:

Regeringen måste ta avstånd från den odemokratiska utvecklingen i Ungern


Läget i Ungern är allvarligt. Premiärminister Victor Orbáns hemliga polis, TEK, har nästintill obegränsade resurser för informationsinsamling. TEK har insyn i medicinska journaler och telekommunikation, de kan på eget initiativ installera övervakningsutrustning i medborgarnas hem.

I en demokratisk rättsstat är detta oacceptabelt. För ett par dagar sedan beslutade det ungerska parlamentet att instifta en beväpnad vaktstyrka för sitt eget skydd. Den nya polisstyrkan har också befogenheter att utföra husrannsakan och agera i privatpersoners hem.

Ungern utvecklas till en polisstat genom majoritetsbeslut. Men i en äkta demokrati gäller rättsstatens principer. Där skyddas mänskliga fri- och rättigheter och minoriteten är säker från övergrepp. De pågående överträdelserna av demokratiska principer och mänskliga rättigheter kan inte accepteras.

Folkpartiet Liberalerna i Uppsala län kräver att den svenska regeringen tydligt tar avstånd från den ungerska regeringens pågående urholkning av demokratin.

Liberala ungdomsförbundet Uppsala län
genom
Kajsa Dovstad
vice ordförande Liberala ungdomsförbundet Uppsala län

1 kommentar: