onsdag 19 september 2012

Till minne av Tomas Alm


I torsdags förlorade vi en av Uppsala läns starkast brinnande liberaler. Tomas Alm, ordförande för Folkpartiet Håbo och ledamot i Folkpartiet Uppsalas länsförbund, förlorade sin kamp mot cancern. Hans hastiga bortgång lämnar ett tomrum i den liberala rörelsen.

Vi fick förmånen att lära känna Tomas när vi åkte till Bålsta för att besöka Folkpartiet Håbo med syftet att tala om Liberala Ungdomsförbundet och diskutera en eventuell satsning på en lokal LUF-klubb i kommunen. Under mötets gång var det lika mycket vi som Tomas som kom med flera idéer på hur vi skulle möjliggöra för ungdomar i Håbo att engagera sig i arbetet för ett mer liberalt Sverige. Det som gjorde starkast intryck på oss var hans angelägenhet att höra och pröva våra idéer och förslag, samt hur han själv med enorm idérikedom och drivkraft talade om vikten av unga i politiken. Han besökte en av LUF Uppsalas talarkvällar bara för att hämta inspiration, inspel och idéer från oss unga liberaler. Han kommenterade alltid uppmuntrande våra facebook-uppdateringar. Tomas bör inte bara ses som en förebild för politiker utan för människor i allmänhet.

Tomas var en varm, engagerande och driven människa. Hans entusiasm smittade av sig på de i hans närvaro och hans jävlar anamma gjorde att han inte bara visade var skåpet skulle stå - han satte det också på plats. Det engagemanget som Tomas visade prov på i hans politiska uppdrag både lokalt och i länet tar vi med oss i vårt fortsatta arbete och i vår strävan att göra vårt län - och vårt land - präglat av mer frihet. Precis som Tomas hade velat.

Med värme och alla tankar till Tomas nära och kära,

distriktsstyrelsen för LUF Uppsala län
genom Tove Henriksson, ordförande

1 kommentar: