lördag 24 augusti 2013

Det går inte längre att vända Syrien ryggen till

Det har förmodligen inte frångått någon att man i olika nyhetssändningar har rapporterat om att det under den senaste veckan med största sannolikhet har begåtts ett gravt brott mot de mänskliga rättigheterna i Syrien, eftersom det har varit tal om att kemiska vapen använts mot civila. För några dagar sedan spekulerade man om huruvida detta skulle kunna ha varit fallet, men man har nu kommit till en starkare övertygelse om att sådant är fallet.

Likt andra frågor där spänningen är så ansträngd att den lämnar ett tryck över bröstet, och åsamkar ett darrande på varje försiktig röst som försöker yttra sig i frågan, till följd av att man är rädd över vilken eller vilka effekter ett sådant yttrande kan tänkas ha, är även Syrien-situationen beklämmande komplicerad. Man vet att regimen är långt ifrån human, och man har anat att den inte skulle dra sig från att använda vilka medel som helst för att behålla sin makt. Det finns däremot också vissa som menar att oppositionen inte heller skulle dra sig från att använda vilka medel som helst för att störta regimen.

Ryssland har gått ut och inte bara stött regimen, utan också sagt att det varit oppositionen som använt sig av dessa vapen i ett försök att få regimen att se dålig ut, och att det hela antingen är fake:at eller att de själva utfört attackerna, för att tvinga omvärlden att agera. I ett videoklipp från ABC News intervjuas Hamish de Bretton-Gordon, expert på kemiska vapen, anställd vid SecureBio ltd, som motsätter sig den tanken och menar att symptomen, som flertalet videoklipp visar, är sådana som skulle ha sett vid användande av kemiska vapen (nervgifter), och att det skulle ha varit omöjligt att få barn att imitera dessa symptom. Därtill ställer sig den svenska regeringen på samma sida som Hamish de Bretton-Gordon, vilket Carl Bildt tydliggjorde när han i sin blogg sade att "det är svårt att komma till någon annan slutsats än att en dödande kemisk substans har använts i den attack regimens styrkor genomförde mot detta av oppositionen kontrollerade område"Ytterligare bevis som pekar på detta är att flertalet av de som behandlat offer för gasen själva har blivit påverkade, vilket Hamish de Bretton-Gordon uttryckligen menade var ett tydligt tecken på att nervgas blivit använd.

Det är med allra största sannolikhet troligt att det är regimen som använt nervgasen, men för att vara extra säker så har man valt att gå in från FN:s sida för att undersöka saken. Under tiden flyr mängder av oskyldiga civila. En miljon barn är nu officiellt flyktingar från Syrien utanför gränsen, och ytterligare två miljoner innanför gränsen, säger  Unicef. Totalt tre miljoner barn har dragits upp med sina rötter som resultat av denna konflikt. Och detta är bara antalet barn. USA har uttryckt att det finns en röd linje vid vilken man menar att Syrien har dragit sitt sista strå om man går över, och det tragiska är inte att detta skulle vara första gången som regimen använde sig av nervgas, utan att det snarare skulle vara första gången man sett det ske i sådan utbredd skala. Konflikten har pågått i mer än två år, tagit 70 000 liv. Något måste göras åt situationen.

När så många mist sina liv, och när man ser en sådan inhuman utveckling som vi har sett prov på kan man inte förlita sig på att rebellerna kan ta sig an regimen på egen hand. FN, som inte kan utfärda något offensivt mandat utan att få Rysslands godkännande, kommer inte att ta något aktivt steg i det som måste ske. Den enda aktör som är kapabel att agera i en situation som denna är Nato. De är den enda organisation som kan stå upp för mänskliga rättigheter i Syrien. Regimen har inte lyssnat på omvärlden hittills, och kommer förmodligen inte att göra det inom någon snar framtid heller. Om man blir illa berörd av att se hur oskyldiga civila blir slaktade på ett sätt som vi inte ens tillåter djur att bli slaktade så finns det bara en lösning. Man måste gå in i Syrien, och man måste stödja Nato!

Olle Nyrén
LUF Uppsala Län

1 kommentar: