tisdag 29 juli 2014

Förbud mot tiggeri hjälper varken tiggarna eller någon annan

Förbud mot tiggeri är ett förslag som dykt upp och som införs i Norge bland annat. Fler och fler tiggare har börjat synas på gatorna i städerna. Särskilt från Rumänien har många kommit. En del männskor tycker att det är jobbigt att se detta och menar att det förstör gatubilden. De talar även om ”organiserat tiggeri” och tiggare som luras. De anser därför att tiggeri bör förbjudas.

Detta är så långt från liberalism som man kan komma. Tiggeri är något en människa gör när hen behöver pengar. Tiggeri är att be en annan människa att få pengar. Denna handling skadar inte någon annan människa. Om tiggandet är ”organiserat” eller inte har ingen betydelse för detta resonemang. Principen i ett liberalt samhälle är att du får göra vad du vill så länga du inte skadar någon annan.

Tolerans är ett begrepp som ibland används fel. Det likställs ibland med saker som att gilla mångfald och öppenhet. Tolerans handlar dock inte om att gilla saker. Vi tolererar istället saker vi ogillar. Folkpartiet gillar fri rörlighet och mångfald. Vi gillar inte exempelvis Sverigedemokraterna, men tolererar att de existerar eftersom vi har yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

Människor som vill förbjuda tiggeri behöver inte gilla tiggarna. De behöver inte ge dem pengar, de behöver inte uppskatta deras närvaro. Det kan vara jobbigt att se människor som är väldigt fattiga, man kan känna sig skyldig att ge pengar till dem. Vad alla dock måste göra är att tolerera dem. Tiggarna har inte gjort något för att skada någon annan. Känner man sig skyldig att ge dem pengar är det ens eget problem, inte tiggarens. Tiggaren har antagligen större problem än så, som att få mat för dagen.

Om en tiggare är hotfull eller väldigt påflugen och vägrar acceptera ett nej, då är det en annan sak. Då kan man alltid bestämt säga ifrån, och i sista hand vända sig till polisen. Om detta inträffar är det dock inget skäl till att förbjuda tiggeri. Vi skulle inte förbjuda frivilligorganisationer från att verka ute på gatorna även om någon i en sådan organisation skulle bete sig hotfullt eller vägra att acceptera ett nej. Detta har garanterat inträffat flera gånger.

Vad vi däremot kan göra är att försöka se till att färre människor behöver tigga. Mycket kan göras genom att påverka Rumänien. Det är ett land som har en socialpolitik som är under all kritik. Människor, främst romer, har det så dåligt ställt att de emigrerar till andra länder – för att tigga där. Trots det har Rumänien bara utnyttjat 20 procent av de projektmedel som är tillgängliga från Europeiska socialfonden de senaste sex åren. Det är uppenbart att Rumänien måste påverkas till att förbättra sin socialpolitik.

Ett sätt att göra det på vore att gå via EU. EU skulle kunna hota Rumänien med negativa konsekvenser om de inte skärper sig. Exempelvis skulle deras rösträtt i ministerrådet kunna dras in en tid om de vägrar att utnyttja de medel de har tillgång till. Ett system borde införas av EU för sanktioner mot medlemsländer som bryter mot mänskliga rättigheter, vilket konsekvenserna av Rumäniens politik faktiskt är, då människor måste flytta till andra länder för att inte svälta. Man skulle kunna göra som i idrotten, ”gult kort” mot länder som beter sig ungefär som Rumänien gör nu, vilket skulle innebära först en varning, sedan indragning av rösträtten i ministerrådet en viss tidsperiod. ”Rött kort” vid ännu allvarligare brott, vilket kunde innebära längre indragning av rösträtten i ministerrådet och hot om uteslutning ur EU. Exempelvis Ungern börjar närma sig ”rött kort” nu, med en pågående urholkning av grundlagarna och ett växande förtryck mot minoriteter som är fullständigt oacceptabelt, och knappast kan tillåtas pågå inom EU.

En annan åtgärd man kan införa är att göra tillvaron humanare för tiggarna. Då handlar det om svensk socialpolitik. Det allra bästa vore om tiggarna kunde integreras i samhället. Det finns några saker som står i vägen för det i dag. En förutsättning för att slippa tigga eller leva på bidrag är att ha en egen försörjning. Tiggarna står oftast långt ifrån arbetsmarknaden. Oftast är det bara enkla jobb som kunde vara en väg ut ur tiggandet, åtminstone i början. Tyvärr har Sverige en ganska stel arbetsmarknadspolitik, som gör det svårt att anställa folk till att uföra enkla jobb. Det är dyrt och krångligt att anställta. Dessutom finns en minimilön som inte är lagstadgad men som accepterats av arbetsmarknadens parter. Den minimilönen hindrar de som inte kan nå upp till den från att få ett jobb. Den vore svår att avskaffa politiskt, men LO borde överväga att släppa minimilönen. Den gör nämligen livet svårare för de som redan har det tuffast.

Att tiggeriet ökar är tråkigt. Det vore mycket bättre om människor kunde få jobb istället för att behöva tigga. Att förbjuda tiggeri vore dock ingen lösning. Det vore både inhumant och antiliberalt. En bättre lösning är att sätta press på Rumänien så att de förbättrar sin socialpolitik, samt se till att Sveriges socialpolitik fungerar som den ska, och se över vår arbetsmarknadspolitik så att den blir mer flexibel. Vi ogillar att människor behöver tigga men tolererar att de gör det. Vi tolererar däremot inte illiberala förbud mot tiggeri. Vi väljer istället en lösning på situationen som gör att tiggarna inte behöver tigga!

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län och medlem i Integrationspolitiska arbetsgruppen i LUF

1 kommentar: