torsdag 24 juli 2014

Vägen till helvetet går via goda avsikter


”Hoppas att de svälter sig till döds!”. Så skrev Marie Stensby som var ordförande för Sverigedemokraterna i nordvästra Jämtland, och suppleant i partistyrelsen, och kandidat till Sveriges riksdag, i en kommentar i en Avpixlat-tråd. Detta var för omkring ett halvår sedan i skrivande stund. Det är ett exempel på en politiker som uppenbarligen drivs av dåliga avsikter. Här visar hon inte välvilja mot någon utan enbart illvilja.

Den här texten handlar dock om att alla dåliga politiker inte drivs av illvilja, inte ens alla sverigedemokrater. Det jag vill visa är istället att nästan alla åtminstone anser sig ha goda avsikter med det de gör. Ytterst få arméer går i krig i tron att Gud står på motståndarens sida.

Innebär detta att jag håller med dessa politiker? Absolut inte! Sverigedemokraterna som parti är avskyvärt, inte bara för att de har rötter i en direkt nazistisk rörelse utan för den politik de driver idag. Jag anser att Sveriges flyktingpolitik idag är inhuman – men den Sverigedemokraterna skulle driva vore direkt vidrig. Att politiker som Marie Stensby kan få så stort inflytande  visar också att de knappast har gjort upp med rasismen inom partiet. Vad jag dock vill poängtera är att alla individuella sverigedemokrater inte drivs av illvilja. Få människor engagerar sig politiskt för att göra något de vet är dåligt.

Exempelvis kan någon få nationalistiska idéer av den dåliga sorten. Idéer som att människorna i det egna landet är mer värda att bry sig om än andra. Idéer som att andra människor som kommer in inom det egna landets gränser är ett hot mot det egna landets befolkning. Idéer som att dessa människor därför måste hindras vid gränsen.

Detta är idéer som kan leda till både illvilja och fruktansvärda konsekvenser. Det är dock idéer som grundar sig i välvilja – omsorg om människor i det egna landet. Det är givetvis en exkluderande omsorg, vilket gör att idén knappast är bra. De som har dessa idéer menar att man är mer värd att bry sig om enbart för att man råkat födas inom ett visst lands gränser. Det är dock inte vad jag skulle kalla illvilja. Illviljan kommer när välviljan leder till hat mot den (invandrarna) man anser hota de man hyser välvilja för (mäniskorna i Sverige).  

Detta gäller för sverigedemokrater, det gäller även för nazister, kommunister (illvilja mot rika människor och människor som inte håller med dem) och islamister, i olika hög grad. Genom retoriken kan man bedöma vad som dominerar – den som talar om att förbättra saker för människor drivs mer sannolikt av välvilja, den som talar om att människor borde svälta sig till döds drivs mer sannolikt av illvilja. Givetvis finns de som maskerar illvilja med välvilja. Det är knappast en slump att Sverigedemokraterna föredrar att kalla sig ”svenskvänliga” framför ”invandringsmotståndare”.  Det är ett medvetet strategiskt val för att framstå som mer välvilliga. Det kanske stämmer för en del, men jag skulle inte lita på det när personer som Marie Stensby kan uppnå så höga poster i partiet. Alla individuella sverigedemokrater drivs dock som sagt knappast av illvilja.

Det här innebär inte på något sätt att deras politik blir bättre. Den bör bekämpas med näbbar och klor. Vad det dock innebär är att vi inte bör slänga oss med glåpord som ”äckliga” och ”svin” om människor lättvindigt. Det kan vara en människa som drivs av goda avsikter som lett fel som det rör sig om. Förhoppningsvis kan personen fås att inse att avsikterna är missriktade. Det går dock betydligt lättare att uppnå om man avstår från att förolämpa personen eller döma ut den som ond.

Poängen med den här texten är att enbart goda avsikter inte räcker för att skapa god politik. Det behövs även ett gott omdöme, goda principer och en respekt för att jag själv inte alltid vet vad som är bäst för andra. Det behövs liberalism.

Oscar Matti

Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Länk till artikeln om sverigedemokraten:


 

1 kommentar: