måndag 28 juli 2014

Natoanslutning - oavsett om Ryssland provoceras

Jag är av uppfattningen att ett Nato-medlemskap är nödvändigt för att Sverige ska ha en trovärdig försvarsförmåga. Oavsett hur mycket pengar vi satsar på försvaret är det omöjligt att försvara oss i längden om Ryssland skulle angripa Sverige, om vi inte skaffade kärnvapen vilket jag inte tycker att vi ska göra. Därför är en försvarsallians med andra länder det bästa alternativet jag ser. Saknar vi en sådan allians kan vi inte räkna med att kunna försvara oss om vi blir angripna.

Stefan Lindborg, ordförande för Ung Vänster, håller inte med. Han anser att Sverige ska vara neutralt. Det motiverar han med att vi har större handlingsfrihet om vi står alliansfria, vi skulle då enligt honom kunna verka för fred och demokrati i världen på ett bättre sätt. Dessutom menar han att Sverige genom att gå med i Nato skulle provocera Ryssland och skapa onödiga spänningar.

Jag ställde en kritisk fråga till Stefan Lindborg på ett seminarium i Almedalen, där även Linda Nordlund deltog och sågade Lindborg på ett föredömligt sätt. Frågan handlade om problemet med att Sverige som suverän stat skulle låta sin utrikespolitik påverkas så radikalt av vad en annan stat, Ryssland, anser om den. Det låter ju som att Ryssland anser att Sverige ingår i landets intressesfär, att man har rätt att diktera vilka vi ska ingå allians med eller inte.

Hela seminariet kan man se på länken som följer. Min fråga ställs 39:43 i klippet: https://www.youtube.com/watch?v=u_bSa3Cttgg&feature=youtu.be

Svaret var jag inte särskilt nöjd med, han upprepade egentligen bara sådant han sagt tidigare. Sverige ska ha en självständig utrikespolitik, men genom att gå med i Nato skulle vi provocera Ryssland och skapa utrikespolitiska spänningar, menade han. Det är precis det som är själva problemet! Om det är så att Sverige vill gå med i Nato, men avstår för att inte provocera Ryssland, så har vi de facto låtit vår utrikespolitik påverkas av vad Ryssland tycker om den.

Vladimir Putins personliga sändebud, Sergej Markov, håller med Stefan Lindborg om att Sverige inte borde gå med i Nato. Han verkar även hålla med om skälen till detta. ”Ert mål är att förstöra Ryssland. Men det kommer ni inte att lyckas med. Napoleon försökte, Hitler försökte, utan framgång. Ni kommer att förstöra Europa i stället.” sade han. Han har även talat om konsekvenserna ifall Sverige skulle gå med i Nato mot Rysslands vilja. Det var snarare ett öppet än ett subtilt hot: ”Antisemitismen startade andra världskriget, russofobin kan starta ett tredje”.

Detta visar att vi inte kan låta Ryssland avgöra vilka vi allierar oss med, för då är risken att vi slutar som en stat som blir tvungna att anpassa oss efter Ryssland även i andra frågor. Sverige är en liten stat, vi kan inte försvara oss ensamma mot Ryssland i händelse av krig. Dessutom existerar uppenbarligen gott om aggressioner mot grannländerna i Putins ledande krets. Detta är inte ett uttalande grundat på russofobi. Det är grundat på verkliga händelser, invasionen av Georgien, invasionen av Ukraina och den retorik människor som Sergej Markov använder sig av.

Det finns dock några åtgärder som skulle göra Sveriges säkerhetspolitiska situation bättre. Ett Nato-medlemskap skulle innebära garanterad hjälp i händelse av krig. En förstärkt försvarsbudget skulle innebära att vår försvarskapacitet blev så pass god att vi kunde hålla ut om krig bröt ut tills hjälp anländer. Jag är beredd att ta risken att provocera Ryssland för att uppnå det. Risken är annars att vi råkar provocera Ryssland av någon annan anledning senare, och då saknar det beskydd ett Nato-medlemskap innebär. Preparatus supervivet!*

*-Den förberedde överlever

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län


1 kommentar: