onsdag 3 september 2014

Feminism utan socialism!

"Hur går feminism utan socialism ihop?"

Det första man måste komma ihåg är att de ursprungliga feministerna var liberaler. Mary Wollstonecraft var definitivt inte socialist - hon var liberal, och förespråkade lika behandling av kvinnor och män redan på 1700-talet. Socialismen var inte ens "uppfunnen" när feminismen uppfanns, det fanns givetvis tankar om omfördelning och social rättvisa redan då, men socialismen som vi känner den idag kom till under 1800-talat, och påverkades i mycket hög utsträckning av främst Marx och Engels. Därför är frågeställningen egentligen missvisande, eftersom feminism fanns före socialism.

Exakt vad socialism är - det är inte något alla är eniga om, inte ens alla som kallar sig socialister. Några saker som brukar finnas med är dock en tanke om omfördelning, social rättvisa (lika utfall snarare än lika möjligheter för alla människor) och att mervärdet av arbetet (överskottet av arbetet som inte måste konsumeras för de grundläggande behoven) ska gå till arbetaren och inte till kapitalister.

Feminismen är inte heller alla eniga om vad det är. Men en definition som ofta accepteras är att den som ser att det finns olika normer om kön som påverkar mäns och kvinnors livschanser, mest (men inte nödvändigtvis enbart) kvinnors negativt, och vill ändra på dessa könsnormer, denna orättvisa, är feminist.

Den här definitionen innebär inte att den som är feminist måste vara socialist. Feminism förutsätter inte socialism.

Du kan anse att alla män och kvinnor ska ha samma möjligheter men att utfallet inte måste bli detsamma, exempelvis ska alla ha samma möjligheter att göra vad de vill, och tjäna pengar beroende på vad de jobbar med och kompetenta de är, vilket kommer att innebära att  olika individer tjänar olika mycket pengar men kompetensen och inte könet avgör - då är du antagligen någon form av liberal feminist.

Du kan anse att alla kvinnors och mäns liv ska ha samma utfall, de ska tjäna ungefär lika mycket, inte bara kvinnor och män som grupper utan alla individuella kvinnor och män, och de ska ha det ungefär likadant/lika bra - då är du antagligen någon form av socialistisk feminist.

Vilket av dessa två synsätt som fungerar bäst i praktiken kan jag diskutera i ett senare inlägg. Men feminism som ideologi förutsätter knappast socialism. Feminismen handlade från början om att frigöra kvinnorna, inte om att förslava männen och kvinnorna under proletariatets diktatur.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar