torsdag 4 september 2014

Nazism eller kommunism?

Frågan är egentligen meningslös. Det handlar om två extrema ideologier som bara bryr sig om kollektivet och struntar i individen. Handlingarna som begåtts både av Sovjetunionen och Nazityskland är fruktansvärda bortom vår föreställningsförmåga. Att Folkpartiet valt att återuppta sitt budskap från 1936: "Bort med varje tendens till diktatursträvanden", med bilden på en man som sopar bort ett hakkors och en hammare och skära, är ett väldigt bra ställningstagande som visar att vi är ett liberalt parti som ser till den enskilda människan och dennes frihet, och att vi är motpolen till alla extrema ideologier som reducerar individen till att vara obetydlig om den inte tjänar kollektivets syften.

Detta räcker egentligen som svar på frågan. Men jag ska ändå fördjupa det något.

Kommunismen handlar om total jämlikhet, inte bara i möjligheter utan i utfall. Den förkastar den fria marknaden (och därmed även de liberala principer den bygger på) och vill centralisera all planering av produktionen. Alla som kämpar emot detta är per definition folkets fiender. Alla som arbetar hårt, smart eller länge för att tjäna mer än nödvändigt är också folkets fiender om de gör det av egenintresse, det enda man får motiveras av är altruism. En kommunist kanske inte tänker sig att bestraffa dissidenter innan hen tagit makten, men när det väl kommer till att förverkliga de kommunistiska planerna, och vissa människor inte ställer upp  på dessa utan gör motstånd, då uppstår en knepig situation. Det är därför det är vanskligt att säga att "inget land har någonsin varit kommunistiskt, det är bara avarter, där har de infört något annat än kommunism". Många länder har försökt att införa kommunism, resultatet har varit att människor som motsätter sig kommunismen har undanröjts. Det är inte en slump, utan en följd av ideologins inneboende logik - något måste göras med de människor som motsätter sig ideologin.

Nazismen handlar om att Rasen går före allt annat, du som individ är obetydlig, det enda värde du har är det du skapar för Rasen. Du kanske får åtnjuta en viss frihet och strävan efter lycka, men kollektivets intressen är viktigare än dina. I allt väsentligt är du inte mer än en bricka i ett spel. Människor av andra raser är inte ditt bekymmer. De ska hållas åtskilda från Oss, annars ska de undanröjas. Detta är nazismens essens.

Båda dessa ideologier står i total motsättning till min ideologi. Vilken som är "värst" ur moralisk synpunkt är svårt att spekulera i. Vilken som är värst ur praktisk synpunkt går kanske lite lättare att avgöra. Kommunismen har lett till att fler människor har mördats. Man skulle möjligen kunna mena att nazismens motivation till att döda folk var sämre. Det är dock ett mycket snårigt resonemang. Att skilja på hur fel det är att döda oskyldiga människor beroende på ens motiv låter sig inte göras. Det enda sättet att försvara kommunismen i det fallet är att hävda att människorna som mördats av kommunistiska regimer mördades av goda skäl, och till och med kommunister är nog försiktiga med att påstå detta.

Det är dock inte särskilt relevant ens det. Om en stat mördat 11 miljoner eller 40 miljoner av ideologiska skäl, då är det en stat som begått fruktansvärda brott och en ideologi som uppenbarligen är mycket farlig. Därför är jag motståndare till båda ideologierna, och riktar oftast min energi på att bekämpa dessa snarare än att fundera över vilken som är värst. Vad jag dock tror är farligt är om man försvarar exempelvis kommunismen med att "nazismen ändå är värre". Det är som jag konstaterat ett mycket konstigt resonemang, som det är svårt att komma fram till utan att försvara mord på oskyldiga människor. Därför hoppas jag att så många som möjligt kan enas i att bekämpa människofientliga, extrema ideologier som nazism och kommunism, oavsett partitillhörighet. Alla demokrater bör kunna enas bakom Folkpartiets budskap: Bort med varje tendens till diktatursträvanden!

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar