söndag 24 augusti 2014

All cops are not bastards

Det har debatterats en del om poliser som brukar våld vid demonstrationer. Detta är en kommentar till det.

Alla yttranden som är lagliga att yttra, är lagliga att yttra. Detta är relativt givet.

Alla organisationer som är lagliga får demonstrera om de ansöker om och får tillstånd beviljat av polisen.

Det är polisens uppgift att skydda organisationer som demonstrerar och yttrar saker som är lagliga.

Om motdemonstranter protesterar mot en sådan organisation är det helt okej, så länge det sker med lagliga medel.

Att använda sig av slagord, vända ryggen till eller liknande är därför helt okej. Bara för att en organisation får demonstrera, behöver inte alla hålla med om deras åsikter.

Att däremot använda sig av olagliga metoder, såsom fysiskt våld, alltför störande skrän eller att kasta saker på demonstranterna, är inte okej. Det är olagligt att använda olagliga metoder. Det är polisens uppgift att stoppa personer från att använda olagliga metoder.

Motdemonstranter kan ha hur goda avsikter som helst. Det är fortfarande polisens uppgift att stoppa dem om de använder sig av olagliga metoder.

Det kan vara så att motdemonstranterna tycker att det demonstrationen uttrycker stöd för ska vara olagligt. Vi har demokrati i Sverige, då kan man rösta på ett parti som vill ändra lagen så att det demonstrationen uttrycker stöd för blir olagligt.

Vad man dock inte får göra är att ta lagen i egna händer och stoppa demonstrationen med olagliga medel. Då är det polisens uppgift att stoppa en. Med våld om så krävs.

Våldet ska dock vara i proportion till hotet. Inget våld ska användas utöver det som är nödvändigt. Polisens arbete bör granskas kritiskt, precis som alla myndigheters arbete bör granskas kritiskt. Om det kommer fram att en polis använt för mycket våld, en oacceptabel mängd våld, ska denne polis ställas till svars för det.

Men om en polis stoppat någon som med olagliga metoder försöker hindra en laglig demonstration, utan att denne polis brukat mer våld än nödvändigt, så är det inte ett uttryck för förtryck, polisbrutalitet eller att polisen gillar de som demonstrerar - det är endast ett bevis på att polisen gör sitt jobb. Det jobb som vi, genom våra politiska val, har gett dem.

Som det framgår talar jag varken om någon enskild händelse eller organisation. Jag känner inte till alla händelser vid den senaste händelsen, då poliser och motdemonstranter slogs. Vad jag gör ovan är att jag förklarar principerna som jag anser borde gälla för polis och demonstranter vid demonstrationer, oavsett om det är liberaler, nazister eller kommunister som demonstrerar. Varken oreserverat polishat eller oreserverade polishyllningar är någon god idé.

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar