söndag 10 augusti 2014

Utnyttjar Miljöpartiet branden?

Det verkar som att det värsta är över. Nu är släckningsarbetet inriktat på att släcka glödhärdarna inne på brandområdet. Man har kunnat bekräfta att 25 byggnader brunnit ned. Konstnadsberäkningar tyder på att skogen som brunnit ned innebär en kostnad på över miljarden, enbart virkesförlusten beräknas uppgå till 600-700 miljoner kronor.

Miljöpartiet har riktat kritik mot regeringen på grund av skogsbranden. De menar både att regeringen inte har gjort tillräckligt för att förebygga klimatförändringarna, som de menar är orsaken till branden, och att Sveriges krisberedskap är för dålig. Deras ekonomisk-politiske talesperson skrev därför på SvD Brännpunkt den sjunde augusti om vilka förslag Miljöpartiet har för att förbättra krisberedskapen.

Det här har Miljöpartiet kritiserats hårt för. En del anser att de försöker utnyttja branden för politiska syften, och att detta är osmakligt eftersom liv fortfarande står på spel. Bland annat skrev Moderaternas skolpolitiske talesperson, Tomas Tobé, på twitter att han tycker att det är tragiskt att "MP så tydligt försöker vinna politiska poänger på skogsbranden".

Det är sådant som händer i valrörelser när man har ett flerpartisystem. Politiska poänger kommer att dras från aktuella händelser. Miljöpartiet har länge drivit linjen att klimatförändringarna kommer att orsaka större naturkatastrofer som skogsbränder, översvämningar, orkaner och liknande. De anser att regeringen inte gjort tillräckligt mycket åt detta. När en stor naturkatastrof verkligen inträffar, ska de då inte säga något?

Verkligheten ser ut så att de kommer att säga något. Jonas Sjöstedt kommer också att klaga på friskolesystemet varje gång en friskola går i konkurs, trots att friskolereformen bevisligen förbättrat skolresultaten, vilket jag skrivit om tidigare. Jimmie Åkesson kommer att klaga på invandringen varje gång något som kostar pengar görs för exempelvis flyktingar, trots att invandringen som helhet är en vinstaffär ekonomiskt enligt OECD. Politiska partier kommer att försöka dra politiska poänger.

Det är förstås en etisk skillnad beroende på hur man uttrycker sig. Hade Miljöpartiet sagt ”Haha! Vad var det vi sade? Nu brinner det jättemycket, om ni inte vill att fler ska dö så ska ni rösta på oss!” så hade det verkligen varit dålig stil. Hade de däremot sagt ”Det bär emot att säga detta nu eftersom räddningsarbetet fortfarande pågår, men branden har faktiskt en orsak – klimatförändringarna. Om vi inte börjar agera nu kommer faktiskt risken för fler bränder att öka, och eftersom det snart är val måste vi uppmana er att rösta grönt, vi är de som har bäst miljöpolitik. Nu handlar det dock om att arbeta gemensamt för att släcka branden och se över krisberedskapen. Våra tankar går till de drabbade”, då hade det varit en annan sak. De sade varken eller, men vad de sade lutar mer åt det senare än det förra enligt mig.

Jag anser att Miljöpartiets analys är förenklad. De menar att klimatförändringarna innebär fler naturkatastrofer. Ökade utsläpp av koldioxid innebär ökad växthuseffekt, detta innebär ökad temperatur. Exakt hur det kommer att påverka oss är forskarna inte helt överens om, men stigande vattennivåer, ökad nederbörd på vissa ställen och ökad torka på andra är sannolikt. Det kommer så att säga bli ”mer väder”, de extrema naturkatastroferna kommer att öka. Detta har Miljöpartiet mycket riktigt påpekat.

Det går dock aldrig att säga att en enskild väderhändelse orsakats av klimatförändringarna. Vädersystemen på jorden är alltför komplexa för att man ska kunna isolera det som orsak. Det är givetvis inte heller första gången det inträffar skogsbränder i Sverige, exempelvis brann det i Bodträskfors 2006, och på Gotland under den senare delen av 1600-talet. Ingen av de bränderna var riktigt lika omfattande som den nuvarande branden (båda täckte dock över 1000 hektar), men det är alltid en kombination av orsaker som är förklaringen. Hur länge det varit varmt, mängden nederbörd, vindriktning osv.

Att som Miljöpartiet då säga att ”detta beror på klimatförändringarna” är att förenkla. Det är dock vad Miljöpartiet uppriktigt tror är orsaken. Därför måste de få säga det. Därför skulle jag inte kritisera dem alltför hårt för deras agerande. Hade exempelvis Ryssland invaderat Gotland under en miljöpartistisk regering så hade jag nog sagt ”detta hade inte inträffat om Sverige rustat upp försvaret och gått med i Nato, istället för att vara neutrala med ett icke-våldsförsvar, det som ni infört för att ni inte tror på traditionell försvarspolitik”. Miljöpartiet har dessutom större problem än deras val av tidpunkt att lyfta frågan om klimatförändringarna.

Miljöpartiet, ni vill förbättra Sveriges incidentberedskap genom att ge Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) huvudansvaret för att ”klimatsäkra Sverige”, samt ge mer resurser för klimatanpassning och mer resurser till hemvärnet. Det låter ju fantastiskt. Men var ska pengarna komma ifrån? Ni vill ju avskaffa tillväxten. 

Ska ni ta pengarna från skolan eller sjukvården? Eller ska ni höja skatterna kraftigt? Det senare är nog ett bra sätt att avskaffa tillväxten på, men motsatsen till tillväxt är ju ekonomisk nedgång. Med det minskar ju skatteintäkterna, om inte mycket snabbt så på sikt, och då försvinner resurserna ni tänkt använda till klimatanpassning. Ni gillar väl långsiktighet, Miljöpartiet?

Branden är en stor tragedi, och jag förstår att det finns upprörda känslor. Däremot måste Miljöpartiet få säga vad de tycker, särskilt om de tror att det är vår nuvarande politik som bär skulden. De har ju fel, men man får ha fel. Ett större problem för Miljöpartiet är ju att man har en ekonomisk politik som inte går ihop. Inte bara det, den är faktisk direkt mystisk, de verkar inte själva veta hur den skulle fungera. Detta ser jag som en betydligt större brist hos Miljöpartiet än deras val av tidpunkt för att kritisera klimatpolitiken.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

MP:s ekonomiska politik går inte ihop: http://lufuppsala.blogspot.se/2014/08/gron-rora.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar