söndag 10 augusti 2014

Ekonomiska klyftor - Ja tack!

Det här inlägget behandlar ekonomisk omfördelning och utjämning av ekonomiska klyftor i samhället. Fokus ligger på just minskande av ekonomiska klyftor, inte klyftor mätt i ”livschanser” eller i utbildning. Inlägget baserar sig till stor del på en text av harvardfilosofen Robert Nozick, som är känd för sitt verk Anarki, stat och Utopi från 1974. Hans text här heter ”Hur friheten rubbar mönstren” och behandlar just ekonomisk omfördelning. Texten är i princip ett svar på John Rawls ”En teori om rättvisa” där Rawls förespråkar just ekonomisk omfördelning om det gynnar samhällets sämst ställda. Jag inleder med ett citat från ”Hur friheten rubbar mönstren”. Läsning av Nozick rekommenderas varmt, i just denna text krossar han tanken om utjämning av ekonomiska klyftor på mindre än en halv sida.

”Det är inte klart hur de som hyser andra idéer om distributiv rättvisa kan förkasta berättigandebegreppet. Låt oss tänka oss att en fördelning kommer till stånd som stöds av en av dessa idéer. Vi antar att det är din favoritfördelning och kallar den D1. Alla kanske har en lika stor andel, eller också varierar andelarna i enlighet med någon dimension som du sätter högt. Vi antar nu att den store basketspelaren Wilt Chamberlain är mycket efterfrågad som publikmagnet (Vi antar också att kontrakten bara löper på ett år och att spelarna är fria att själva skriva på kontrakt.) Han skriver under ett kontrakt med ett lag, och enligt kontraktet skall 25 cent av priset på varje biljett till varje hemmamatch gå till honom. ”

Här klargör Nozick förutsättningarna för sitt resonemang. Detta är alltså ”den perfekta fördelningen”, den ”rättvisa” fördelningen, som råder. Alla har exakt samma ekonomiska förutsättningar. Detta är vad rawlsianer vill uppnå i början av varje människas liv, samma förutsättningar, och vad de flesta socialister vill uppnå i varje givet ögonblick, samma utfall. Vi fortsätter med Nozicks text:

”Säsongen startar, och åskådarna flockas till hans lags matcher. De köper sina biljetter och lägger varje gång 25 cent av biljettpriset i en särskild bössa med Chamberlains namn. De tycker att det är spännande att se honom spela, och att det är värt hela inträdesbiljetten. Låt oss anta att en miljon personer bevistar hans hemmamatcher under en säsong, och han får alltså 250 000 dollar, en mycket större summa än genomsnittsinkomsten och större än någon annans. Har han rätt till denna inkomst? Är denna nya fördelning D2 orättvis? I så fall varför?”

Här är resonemangets kärna. I ett samhälle där man får använda sina skattade pengar till vad man vill inom lagens gränser (vilket jag hoppas att alla liberaler tycker att man ska få) och där man får spela basket och se basketmatcher är detta ett fullt möjligt scenario, om vi tänker oss att alla har lika mycket pengar från början. Nu har dock en ny fördelning uppstått, där Chamberlain har mer pengar än alla andra. Detta är dock bara en följd av att andra människor har överlåtit sina skattade pengar till honom för att få se honom spela fotboll. Vi låter Nozick fortsätta:

”Det är absolut inte fråga om huruvida någon av åskådarna hade rätt till resurserna de hade i D1. Det var ju den fördelning (Xs favoritsystem) som vi (för diskussionens skull) antog var godtagbar. Var och en av dessa människor gav frivilligt 25 cent av sina pengar åt Chamberlain. De kunde ha använt dem på biobiljetter, chokladkakor, på exemplar av tidskriften Dissident eller på Monthly Review. Men alla, minst en miljon av dem, gick med på att ge dem till Chamberlain i utbyte mot att se honom spela basket. Om D1 var en rättvis fördelning och folk frivilligt förflyttade sig därifrån till D2 och överförde delar av sina andelar som de fick enligt D1 (vad skulle de ha dem till om inte för att göra något med dem?), är då inte också D2 rättvist? Om de hade rätt att förfoga över de resurser som de hade rätt till (enligt D1), omfattade detta då inte att de hade rätt att avstå från dem eller byta ut dem mot Wilt Chamberlain? Kan någon annan klaga och anföra rättviseskäl som motiv för sina klagomål?  Varje annan person har redan sin legitima andel enligt D1. Enligt D1 har ingen något som en annan har ett rättmätigt anspråk på. Sedan någon har överfört något till Chamberlain, har tredje man fortfarande sin legitima andel. Hans andel har inte förändrats. Genom vilken process kunde en sådan överföring mellan två personer ge upphov till ett legitimt anspråk, grundat på distributiv rättvisa, på en andel av vad som har överförts, av en tredje man som inte har något rättmätigt krav på de andras innehav före överföringen?”

Det här resonemanget är så enkelt och så starkt att jag knappt behöver skriva något mer. Eftersom varje jämn ekonomisk fördelning kommer att leda till en ny fördelning som inte är jämn, förutsatt att alla får göra vad de vill med skattade pengar inom lagens ramar, kommer ekonomisk jämlikhet att bli omöjlig att upprätthålla. Man behöver inte bara utjämna ekonomiska klyftor varje livstid eller varje år, utan varje givet ögonblick. Den kontrollapparat som skulle krävas för att göra detta skulle innebära ett direkt totalitärt samhälle. Det är ytterst svårt att komma runt detta resonemang.

För att förebygga en invändning från de som gillar Rawls: Ja, man skulle kunna utjämna alla klyftor ”enbart” varje livstid, så att alla individer hade samma ekonomiska förutsättningar vid födseln. Vi säger att vi inför 100 procents arvsskatt. Det första problemet är att ingen skulle följa ett sådant system. Människor skulle resa ur landet, hitta kreativa sätt att komma runt lagen på för att låta sina barn ärva, kanske helt enkelt ta ut alla sina pengar i kontanter och lägga dessa under en madrass. Det andra problemet är att barn kan ha ojämna ekonomiska förutsättningar ändå. Föräldrar med mer pengar kan använda dessa till saker åt sitt barn när de fortfarande är i livet.

För att undkomma detta skulle man behöva utjämna allas tillgångar så fort de fick barn. Men sedan skulle samma "problem" dyka upp, om föräldrarna får spendera sina skattade pengar som de vill skulle en ny fördelning uppstå i princip omedelbart. Omfördelning skulle behöva ske konstant för att jämlikheten skulle upprätthållas, vilket som jag konstaterat skulle kräva en i princip totalitär stat. 

Vill man resonera vidare skulle säkert föräldrarnas uppfostran vara av olika kvalitet, om man är ute efter samma förutsättningar för alla. Barnen skulle behöva tas ifrån sina föräldrar och uppfostras på statliga anstalter (detta föreslogs faktiskt i det Kommunistiska Manifestet av Karl Marx). Men personalen där skulle vara olika duktiga på att ta hand om barnen, så dessa skulle behöva passas och undervisas av maskiner för att undvika ojämlikhet. Dessutom skulle interaktionen mellan barnen ge dessa olika erfarenheter, vissa skulle mobbas etcetera, så de skulle få hållas åtskilda, isolerade från varandra och uppfostras av maskiner för att få samma förutsättningar.

Detta är givetvis ingen för, varken rawlsianer eller kommunister. Poängen är att illustrera att det inte går att utjämna alla förutsättningar. Vi får lite olika förutsättningar ekonomiskt, detta får vi helt enkelt leva med om vi ska ha någon form av frihet.

Jag är inte en fullständigt radikal motståndare till omfördelning. Vi måste ha en stat med våldskapacitet och ett rättsväsende för att kunna upprätthålla spelreglerna som beskrivits av Nozick. Detta skulle innebära en omfördelning från rika till fattiga, men det skulle nog de rika acceptera för att få sin egendom skyddad. Jag anser även att skolan, sjukvården och någon form av omsorg kan finansieras av staten. Detta innebär också omfördelning av ekonomiska medel, men målet med den är inte direkt ekonomisk utjämning av klyftor. 

Utbildning kan du inte överlåta till någon och bli av med, den har du hela livet och är på många sätt en bättre metod för att skapa goda livschanser för alla människor än vad pengar är. Den med utbildning kan fungera i samhället och känner till hur man skaffar sig ett jobb där man tjänar bra om det är något man vill göra. Sjukvård ger människor andra chanser, inte heller här är syftet direkt utjämning av klyftor, även om det innebär en viss ekonomisk omfördelning är det inte själva omfördelningen som är målet – det är att ge alla tillgång till grundläggande sjukvård. Samma sak gäller med omsorg, även om man kan diskutera dess omfattning.

 Jag kommer att utveckla mina resonemang om att ändå finansiera skola, vård och omsorg via staten i ett senare inlägg. Även vissa andra saker kan skötas statligt, men dessa saker bör vara ytterst få, ytterst välmotiverade och de bör inte syfta till utjämning av ekonomiska klyftor.

Syftet med denna text är att visa att ekonomisk omfördelning avsedd att skapa lika ekonomiska förutsättningar inte borde eftersträvas. Det vore direkt fel principiellt, och omöjligt att genomföra på ett bra sätt praktiskt. Jag är övertygad om att vi kan ha en fungerande välfärdsstat utan att ha utjämning av ekonomiska klyftor som mål. Varför skulle vi straffbeskatta någon, för att denne arbetar hårdare, smartare eller längre, för att ge en annan människa något som denne är villig att betala för?

Oscar Matti

Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

27 kommentarer:

 1. Hej, jag är herr kierian Jones MD. KIERIAN LÅNE COMPANY PLC. ett privat lån långivare och jag är här för att göra dina drömmar om att få ett lån besannas. Behöver du en brådskande lån? Behöver du ett lån för att betala dina skulder? Behöver du ett lån för att förmodligen utöka din verksamhet eller starta ett eget företag så är vi här för dig med ett lån med låg ränta så låg som 3% och du kan få ett lånebelopp på $ 1000 till $ 500,000,000.00 och högst lån varaktighet upp till 50
  years.So kontakta oss nu via e-post på: kierianloans@yahoo.com för mer information om lånet.
  LÅN ANSÖKNINGSBLANKETT
  ================================
  Förnamn: ...................
  Andra Namn: ..................
  Kontakt Adress: .................
  Ålder: ..........................
  Kön: ....................
  Närmast anhöriga: ...............
  Telefonnummer: ..............
  Civilstånd: .................
  Yrke: ...............
  positioner: .................
  månadsinkomst: ..............
  Lånebelopp: .................
  Syfte för lånet: ...............
  Lån varaktighet: ....................
  Land: ...................
  land valuta: ..................
  Har du ansökt om lån innan: ............
  ni förstår engelska: .................

  Jag väntar på ditt vänliga svar,
  Herr kierian Johns.

  SvaraRadera
 2. Söker enkel åtkomst lån från en legitim lån företag, Instant Godkännande, Ingen garanti, Låg nivå, se till att du besöker Racheal Hernandez Loan Company för rätt lån företag, vi tillhandahåller alla typer av lån till 2%. Om du är intresserad kan du kontakta oss via email på: rachealhernandezloanfirm@gmail.com
  Med vänliga hälsningar,
  Fru Racheal

  SvaraRadera
 3. Hej alla jag kom hit för att vittna storheten och de goda gärningar Stella Rene Jag är här för att berätta för alla på forumet att detta företag är verklig eftersom jag bara inkasserades mina lån i dag utan någon stress efter att jag har blivit lurade av olika falska långivare och idag var jag framgångsrik eftersom verkligen jag har hittat mina lån i dag och jag vill informera någon som är i alla finansiella problem att det bara lån företaget du ska lita på och vem e-post och informationen nedan, e-post (mrsstellareneloanfirm@hotmail.com) och Facebook nedan (stella.rene.14@facebook.com) så få i samband med detta detaljer i dag och nästan redo att detta lån är% 100 säker eftersom detta företag är verklig och hon är betrodd och testas för i dag har jag insett att det finns fortfarande en legit företag du kan fortfarande lita på med Stella Rene Loan Firm idag.

  Daniel.I. kowsjwskiCza

  SvaraRadera
 4. Slut dina ekonomiska bekymmer.

  Jag Ökade från Oklahoma. mina kollegor och jag har bara få ett lån för $10,000 från Shawn Louis Lån Företaget. Mitt tips går till er där ute som är ekonomiskt lager, ingen tillgång till bankens lån eller din kredit värdering är låg, kontakta honom via e-post: shawnlouisloanfirm@yahoo.com. du kommer att känna samma sak med mig.Välsignad är den hand av en givare än mottagaren.

  SvaraRadera
 5. Hej, låneansökan Är du intresserad av att få lån @ 2%? Om ja,? maila oss nu för mer information om det lån du behöver som lån. Nu kan du kontakta oss på: gloryloanfirm@gmail.com tillsammans med informationen nedan. Vårt erbjudande på $ 3,000.00 till $ 20,000.000.00 gäller även för ytterligare information {Fyll i formuläret nedan lån} Ditt namn: =========== LAND: =========== STATE =========== ADRESS: =========== GENRE: =========== belopp som krävs: ========== = PERIOD: =========== Telefonnummer: =========== ============= Mrs. Glory Kontakta oss på Den här e-post: gloryloanfirm@mail.com hälsningar
  Större hänsyn till de legitima företag.
  Svar

  SvaraRadera
 6. Hallå,
  Detta för att informera allmänheten om att Anita Paul, har ett privat lån långivare öppna upp en ekonomisk möjlighet för alla i behov av någon ekonomisk hjälp. Vi ger ut lån till 2% ränta till privatpersoner, företag och företag som står under ett klart och begripligt sätt och kondition. Kontakta oss idag via e-post: (gloriouspeaceloanfirm@ gmail. com)

  SvaraRadera
 7. Är du i några ekonomiska svårigheter? Behöver du ett lån för att starta ett företag eller för att betala dina räkningar? Vi ger ut lån till människor som behöver hjälp. Ansök nu via e-post: elenanino07@gmail.com

  Tack och Gud välsigne
  Fru Elena

  SvaraRadera
 8. Behöver du en akut lån?
  * Mycket snabb och brådskande överföring till ditt bankkonto
  * Betalning Började åtta månader efter att du får pengarna på ditt
  bankkonto
  * Låga räntor 2%
  * Utbetalning av långsiktiga (1-30 år) duration
  * Flexibla lånevillkor och månatliga betalningar
  *. Hur lång tid tar det för att finansiera? Efter att lämna in en kreditansökan,
  Man kan förvänta sig att det initiala svaret på mindre än 24 timmar och
  finansiering inom 72-96 timmar efter att ha fått den information vi behöver
  från dig.
  Kontakta legitim och licensierat lån företag tjänsteman
  att finansiellt stöd till andra länder.
  För mer information och låne ansökningsblankett genom Kontakta företaget
  e-post: unitedloan.org@gmail.com
  Skype-namn: unitedloan.org

  SvaraRadera

 9. hello låntagare
  Gud har välsigna mig med tre barn och en kärleksfull make, jag lovar att dela denna vittnesbörd på grund av Guds nåd för mitt liv, 4 månader sedan jag var i desperat behov av pengar så jag tänkte att ha ett lån då jag sprang i fel händer som påstås vara ett lån långivare inte veta att han var en bluff. Han samlade $ 1860 från mig och vägrar att maila mig, sedan jag var förvirra, men Gud kom till min räddning, en trogen söndag gick jag till kyrkan efter gudstjänsten jag delar uppfattning med en medlem i kyrkan och hon introducerade mig till lån byrå kallas PROSPER LÅN LLC och hon fick $ 300.000 av bolaget. Jag samlade lånebyrån e-postadress och jag mailade dem på måndag morgon, som svar bolaget berättade de regler och reglering och jag följde. Efter bearbetning av dokument och jag fick ett lån på $ 700.000. Vem som helst kan kontakta företaget via denna e-post: prosperloancreditllc@outlook.com och jag vet företaget kan låna dig eftersom de är de bästa.
  lycka till.

  SvaraRadera
 10. Hallå

  Jag är Mr Johnny West privata långivare du letar efter ett företag lån, personliga lån, hypotekslån, billån, studielån, konsolidering lån utan säkerhet garantier, riskkapital, etc. ... Eller bara ge ett lån från en bank eller ett finansiellt institut för ett eller flera skäl? De är rätt beslut för ett lån! Vi erbjuder lån till företag och hushåll med låga och prisvärd ränta på 3%. Så om du letar efter en snabb och garanterade lån. Fyll i låne formuläret och skicka det till oss idag via: johnnywestloanfirm@yahoo.com

  NAMN: ................
  ÅLDER: .................
  SEX: ...................
  Civilstånd: ....................
  Kontaktnummer: ................
  ADRESS: ......................
  PLATS: ...................
  ANGE: ....................
  JORD: ...................
  Postnummer: .....................
  Ockupation: .......................
  Månadsinkomst: ....................
  BEHOV: ......................
  FULL Bank: ....................
  OM DET BEHÖVS: .........................
  Syftet med lånet: ........................
  Konkurs eller inte: ..........................
  Mognad: .......................
  E-POST ...............................
  Vänligen maila oss idag för din snabbt, garanterat att få, och enkelt lån
  Väntar på ditt snabba svar
  Med vänlig hälsning,
  Mr Johnny West

  SvaraRadera
 11. God dag alla, jag är här för att vittna om Gud sände lån långivare som hjälper mig 2 dagar sedan, jag var desperat så för ett investeringslån och kombineras med en jul lån, jag cam över många falska långivare och jag var lurad flera gånger, jag såg ett inlägg på internet där en vän Liebgott bor i Linköping vittnade om Gud sände och äkta långivare, bestämde jag mig för att ge det ett försök och till min stora förvåning, jag fick mina lån från Freddie Willard finansiella lån företag, så om du är i behov av ett företag lån eller jul lån, vänligen kontakta henne på freddie_willard@hotmail.com. Detta är en betrodd långivare, kontrolleras och bekräftas av många. kontakta henne för alla dina finansiella behov på freddie_willard@hotmail.com

  Vänliga hälsningar
  Anitha Eriksson

  SvaraRadera
 12. God morgon alla, jag lady mrs välsignelse gåva med namn, jag är medborgare i mixico, jag ser fram emot en äkta lån företag under de senaste 6 månaderna och allt jag fick massa bedrägerier som fick mig att lita på dem och i slutet av dagen, fick de mig US $ 6,000.00 fel utan att ge något i gengäld, alla mina hopp var förlorat, jag var förvirrad och frustrerad, jag tycker att det är mycket svårt att försörja min familj, jag ville aldrig ha något att göra med lånet företag på nätet igen, eftersom jag litade aldrig någon lån bolaget sedan jag var fel, så jag gick för att låna lite pengar från en vän, sa jag till henne allt som hände och hon sa att hon inte kan hjälpa mig, hon Du vet att ett lån företag som kan hjälpa mig, fick hon bara ett lån från dem, guidade hon mig om hur man ansöker om lån, gjorde vad som berättade för mig, jag tillämpas även om jag aldrig trott, men jag försökte och min största överraskning mina lån beviljades mig inom 24 timmar, kunde jag inte tro mina ögon, jag är glad och unga och jag Rich tacka Gud att efter detta scams över de platser i ett riktigt företag som denna kvar, snälla, råder jag alla där ute som är i behov av lån och kan lita på, pålitlig och kunna betala tillbaka i tid eftersom medlen att kontakta Mr. Abraham som är manger i staden bank via e-post: citybankloan123@gmail.com E honom i dag och du ska vara glad att du gjorde .

  SvaraRadera
 13. Hallå,
  Detta för att informera allmänheten om att Mr märke garry, har ett privat lån långivare öppna upp en ekonomisk möjlighet för alla i behov av någon ekonomisk hjälp. Vi ger ut lån på 2% ränta till individer, företag och bolag under ett klart och begripligt sätt och skick. Kontakta oss idag via e-post: (markgarryloanfirm@gmail.com)

  SvaraRadera
 14. Hallå

  Har du nekats av din bank eller någon annan finansiell institution?, Oroa dig inte mer eftersom detta företag är här för att hjälpa dig ur din ekonomiska svårigheter som vi ger ut lån på 3% för våra kunder som är villiga att betala mer under de närmaste år .. Är du intresserad av att söka lån, som anges nedan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: Barrybushloanfirm@gmail.com

  Vi erbjuder följande typer av lån:

  * Kredit ..
  * personliga lån ..
  * Företagslån ..
  * Investeringslån ..
  * Utveckling lån ..
  * Inköps lån ..
  * Konstruktion lån ..
  * Lån för att köpa en bil ..
  * Skuldkonsolidering lån ..
  * Internationella lån ..
  * Studielån och mycket mer utan dröjsmål ....

  Ansöka om och få lånet inom 48 timmar .. Missa inte !!
  Vi väntar på din post ......

  Notera alla svar på: Barrybushloanfirm@gmail.com

  SvaraRadera
 15. Hälsningar till dig,

  Att få ett legitimt lån har alltid varit ett stort problem att kunder som har finansiella behov. Frågan om krediter och säkerheter är något som kunderna är alltid orolig när de söker ett lån från en legitim långivare. Men
  sergey shikunov lånefinansiering. har gjort denna skillnad i utlåning industrin.
  sergey shikunov lånefinansiering .. har ackrediterats av långivaren s råd att ge ut lån till lokala och internationella kunder på 3% ränta. Vi har fått förmånen att möta dina finansiella behov. Frågan om kredit bör inte hindra dig från att få det lån som du behöver.

  Våra tjänster omfattar följande: -

  * Investerare Lån
  * Skuldkonsolidering
  * Topplån
  * Business lån
  * Personliga lån
  * Internationella lån

  Ingen social trygghet och ingen kreditupplysning, 100% garanti. Allt du behöver göra är att låta oss veta exakt vad du vill och vi kommer säkert att göra din dröm gå i uppfyllelse.
  sergey shikunov lånefinansiering. säger JA när dina bankerna säga nej. Slutligen finansierar vi småskaliga lån fast, mellanhänder, småskaliga finansiella institutioner för att vi har obegränsad kapital. För ytterligare detaljer att gå upphandla ett lån från: Vänligen anmäl ditt deltagande direkt på detta mail: sergeyshikunov@yahoo.com

  Vänliga hälsningar,
  MD sergey shikunov.

  SvaraRadera
 16. Hallå

  Har du nekats av din bank eller någon annan finansiell institution?, Oroa dig inte mer eftersom detta företag är här för att hjälpa dig ur din

  ekonomiska svårigheter som vi ger ut lån på 3% för våra kunder som är villiga att betala mer under de närmaste år .. Är du intresserad av att söka lån,

  som anges nedan, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: Barrybushloanfirm@gmail.com

  Vi erbjuder följande typer av lån:

  * Kredit ..
  * personliga lån ..
  * Företagslån ..
  * Investeringslån ..
  * Utveckling lån ..
  * Inköps lån ..
  * Konstruktion lån ..
  * Lån för att köpa en bil ..
  * Skuldkonsolidering lån ..
  * Internationella lån ..
  * Studielån och mycket mer utan dröjsmål ....

  Ansöka om och få lånet inom 48 timmar .. Missa inte !!
  Vi väntar på din post ......

  Notera alla svar på: Barrybushloanfirm@gmail.com

  SvaraRadera
 17. Det stora tack mr Carl Logan för hans ärliga och uppriktiga, jag har faktiskt fått min 85 000 € på mitt konto och tack så mycket. Person kan återbetala din kontakt här: lucasloanlendingcompania@yahoo.com, Telefonnummer: +16026337400

  SvaraRadera
 18. Det erbjudande vi erbjuder till kunder är ett positivt och fullständigt engagemang, så att vi arbetar med oss ger maximal säkerhet att du kommer att få finansiering, eftersom vi har en A-rating med finansiering. Frank Loan Firm i många år är högt ansedd som en av de bästa online-företagen med en billigare ränta. Om du behöver finansiering, tveka inte att kontakta oss via e-post: frankdavisloanfirm@yahoo.com

  SvaraRadera
 19. URGENT RELIABLE LAN OFFER GÄLLER NU.
  (Williamloans14@gmail.com)

  Letar du efter ett företagslån? Personlån, huslån, billån, studielån, skuldkonsolideringslån, osäkra lån, riskkapital etc. .. Eller har du nekats ett lån av en bank eller en finansinstitut av någon anledning. Vi är privata långivare, utlåning till företag och privatpersoner i en låg och överkomlig ränta på 2% ränta. Om du är intresserad av ett lån? Kontakta oss idag på (williamloans14@gmail.com) och få ditt lån idag.  URGENT LÅNBETALNING GÄLLER NU.

  Behöver du ett brådskande lån eller annat ekonomiskt stöd?
  Vi erbjuder alla typer av lån till två procent (2%) ränta. Maila oss nu
  Via: williamloans14@gmail.com med följande information

  Fullständiga namn:
  Ålder:
  Telefonnummer:
  Land:
  Ockupation:
  Lånebelopp:
  Lånlängd:
  Låneformål:
  Månadsinkomst:

  Kontakta vårt kontor med e-postadressen nedan E-post: williamloans14@gmail.com
  WhatsApp: +2348027965239

  Hälsningar,
  Williams lån.

  SvaraRadera
 20. Lånbjudande @ 2% kurs !!!

  Vårt företag är en juridisk organisation som skapades för att hjälpa människor som behöver hjälp, som ekonomiskt stöd. Vi är ett USA-baserat finansiellt företag.
  Så om du har ekonomiska svårigheter i ekonomisk röra, och du behöver pengar för att starta ditt företag själv, eller om du behöver ett lån för att betala av skulder eller betala dina räkningar, starta ett bra företag eller har lånat Svårigheter över lokala banker, kontakta oss Idag Email: ohioloans85@gmail.com


  Herr Scotty

  SvaraRadera
 21. LÅN ERBJUDANDEN FÖR ALLA (ANVÄND NU)
  Är du affärsman eller kvinna? Är du i någon ekonomisk stress? Behöver du pengar för att starta ditt eget företag? Har du låg inkomst och svårt att få lån från lokala banker och andra finansinstitut? Svaret är här, Christiana Anderson Loan Firm är svaret. Vi erbjuder;
  A) personliga lån, expansion av företag.
  B) Business Start-up och utbildning.
  C) skuldkonsolidering.
  D) Hårda pengar lån.
  Vår metod erbjuder emellertid möjligheten att ange hur mycket lån som behövs och hur lång tid du har råd att fylla i lånets återbetalning med en räntesats om 2%. Detta ger dig en riktig chans att få pengar du behöver. Intresserade kandidater bör kontakta oss via: garryjonesloanfirm@hotmail.com
  Information som behövs inkluderar;
  1) namn:
  2) Land:
  3) adress:
  4) tillstånd:
  5) Talade språk:
  6) Ålder:
  7) Civilstånd:
  8) Yrke:
  9) Telefonnummer:
  10) finns för närvarande på arbetsplatsen:
  11) Månadsinkomst:
  12) nära släktingar:
  13) Belopp som krävs:
  14) Lånets löptid:
  15) Syftet med lånet:
  OBS! Ansökan är 18 år och äldre

  Väntar på svar

  Hälsningar,
   
  Herr Garryjonesloanfirm@hotmail.com

  SvaraRadera
 22. Tack till alla där ute som har gett mitt företag en god trovärdighetsrekord när det gäller finansiering. Vårt mål är att hjälpa människor med pengar med låg ränta på 3%. Jag vill använda detta medium för att informera alla som behöver lånefinansiering av någon typ, tveka inte att kontakta genom nedanstående detaljer.

  Telefon: +1 (201) 372-4499
  Email: raymondhillsfinance@gmail.com
  Email: raymondhillsfinance@yahoo.com
  Email: raymondhillsfinance@hotmail.com
  Hemsida: http://www.raymondhills12345.wixsite.com/loan
  Facebook sida: https://web.facebook.com/Raymond-Hills-Finance-Company-535156153210264/

  SvaraRadera
 23. Hej, jag är herr Jonna, en privatpengare. Jag ger ut lån till en räntesats om 2% per år i beloppet 1000.00 till 20.000.000.00 som ett låneavtal. 100% finansiering av projekt med säkrade och osäkra lån tillgängliga. Vi är garanterade att ge finansiella tjänster till våra många kunder över hela världen. Med våra flexibla utlåningspaket kan lån behandlas och medel överförs till låntagaren så snart som möjligt. Vi arbetar under tydliga och begripliga villkor och vi erbjuder lån av alla slag till intresserade kunder, företag, företag och alla typer av företagsorganisationer, privatpersoner och fastighetsinvesterare. Kontakta oss bara på vår e-postadress: jonnafinance@outlook.com

  SvaraRadera
 24. Hej, allihop,

  Jag är en privat långivare, jag erbjuder lån på 2% Detta är ett legitimt företag med ära och skillnad Vi är redo att hjälpa dig i alla ekonomiska problem som du erbjuder vi alla typer av lån så om du är intresserad av detta lån erbjudande Vänligen kontakta oss på vår email: (anggadiman1@gmail.com)

  Ange även detaljerna så att vi kan fortsätta med lånet omedelbart.

  Namn:
  Belopp som behövs:
  Varaktighet:
  land:
  Syftet med lånet:
  Månadsinkomst:
  Telefonnummer:

  Kontakta oss med ovanstående detaljer på vår email: anggadiman1@gmail.com

  Hälsningar till er alla.

  SvaraRadera
 25. Annons från BURTON LOAN FIRM ett lånefinansieringsföretag som erbjuder lån till en räntesats så låg som 3% per år vilket är riktigt prisvärt av någon. Vilken typ av lån behöver du? Personligt lån? Eller företagslån? Lånebelopp från € 2 000,00 till € 100 000 000,00 Kontakta oss via e-post burtonpaulloanfirm@yahoo.com eller Via följande.

  Telefon: +1 201-620-2434
  E-post: burtonpaulloanfirm@yahoo.com
  Webbsida: www.burtonpaulloanfirm.wix.com/loan
  Facebook-sida: https://www.facebook.com/burtonloanfirm/

  SvaraRadera
 26. Hei, Charri Loan Firm Company. Vårt firma gir lån med lav rente på 2%. Trenger du akutt lån for å betale dine gjeld, regninger og å utvide virksomheten din, eller trenger du et lån for å forbedre virksomheten din? Du har blitt avvist av banker og andre finansinstitusjoner? Denne tjenesten vil gi både individer, selskaper, forretningsmenn og kvinner. Men vi garanterer lånet, og vi har hjulpet mange mennesker over hele verden, og vi gir direkte lån for alltid, slik at du registrerer deg med oss, og vi skynder oss ikke for å betale sine lån, men de økonomiske mulighetene på døren ditt, så kontakt oss I dag via e-post på:( charriloanfirm@gmail.com )

  SvaraRadera
 27. Välkommen till Maria Harry Loan Firm, vi uppskattar de goda kommentarer som har gått runt på internet om våra bra verk och vi tackar alla som har tagit ett lån från vårt företag. Låt oss nu tillbaka till det vi gör bäst igen. Behöver du ett brådskande lån? Ett lån att förmodligen expandera eller starta ditt eget företag? Med räntesats så låg som 2% som passar alla kunder och du kommer att njuta av våra tjänster. Så kontakta oss nu via


  E-post: mariaharryloanfirm@gmail.com
  Facebook-sida: https://web.facebook.com/Maria-Harry-Loan-Firm-419087971809301/?ref=aymt_homepage_panel
  Google Hangout: Maria Harry.

  Jag väntar på ditt svar. Tack...

  SvaraRadera