tisdag 26 augusti 2014

Karriärtjänster fungerar

En av de viktigaste sakerna som Alliansen har gjort för skolan är införandet av karriärtjänster för lärare. En av dessa tjänster är förstelärare. Den tjänsten innebär i korthet att de skickligaste lärarna får en löneökning på 5000 kronor i månaden, men ska då kunna bevisa sin yrkesskicklighet, och får utföra lite svårare uppgifter, som att handleda kollegor och hålla sig uppdaterad om aktuell forskning och pedagogik.
En del har kritiserat den här reformen. Man menar att tjänsten är innehållslös och bara handlar om pengar. Man menar att det skapar ett A-lag och ett B-lag bland lärare, en hierarki som är dålig för skolan. Man menar att generella lönelyft är bättre.

En förstelärare är dock ingen sergeant som styr över meniga i en armé. Försteläraren ska vara en resurs som de andra lärarna kan använda sig av. Meningen är att försteläraren ska låta andra lärare ta en del av hens lektioner, och få tid att sköta sina övriga arbetsuppgifter. Dessa uppgifter är till stor nytta för alla lärare, inte bara försteläraren. Att se till att vara uppdaterad om den senaste pedagogiska forskningen, och försäkra sig om att undervisningens pedagogik är sådan som bevisligen fungerar enligt forskning, att fördjupa sig inom ämnesstudier så att eleverna kan få så korrekt information som möjligt – det är ytterst relevant och gagnar både förstelärarna själva och de andra lärarna, men framför allt eleverna.

Jag tror att vi borde sluta vara så rädda för att belöna människor efter prestation. I andra branscher fungerar det precis så – skicklighet och erfarenhet innebär att du kan producera mer, både mätt i kvalitet och kvantitet, och då är ditt arbete mer värt för arbetsgivaren. En AT-läkare tjänar omkring hälften av vad en specialistläkare tjänar. Det är inte genom höga ingångslöner, eller genom att ge alla läkare lika mycket pengar oavsett prestation, som det yrket har fått en mycket högre status än läraryrket. Det är genom möjligheter att göra karriär.

Det finns kriterier för hur man kan avgöra om en lärares undervisning håller hög kvalitet eller inte. Det kan till och med eleverna oftast avgöra, och det är viktigt att lyssna även på deras synpunkter när man utnämner förstelärare, även om andra faktorer också är viktiga. Den som tror att alla lärares undervisning håller exakt samma kvalitet, eller att det är totalt omöjligt att skilja på undervisning som fungerar olika bra, är okunnig om skolan och undervisning.

Vissa tycker att det är synd om lärarna som inte får bli förstelärare. Men det är mer synd om eleverna, om vi avstår från att genomföra en reform som tvingar alla lärare att utvärdera sin undervisning och göra vad de kan för att förbättra den i högre grad än förut, för att vi är rädda för att inte ge alla lärare samma lön. En lärare som inte får bli förstelärare kan ju faktiskt läsa extra kurser och höja sin kompetens, och ansöka igen.

Att det sedan bara handlar om pengar är helt enkelt inte sant. Det handlar delvis om pengar, större yrkesskicklighet ska även märkas i plånboken. Men arbetsuppgifterna är dessutom både stimulerande och viktiga, och man kan läsa mer om dem på skolverkets och på lärarförbundets hemsida, exempelvis. Sedan är det alternativa förslaget generella lönelyft för alla lärare. Handlar inte det om pengar?

Alliansen, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att införandet av förstelärartjänsterna var en bra reform. Vad man inte är överens om är hur mycket det ska prioriteras. För mig står det relativt klart att det är effektivare, om vi vill höja läraryrkets status och förbättra lärarnas prestationer, att belöna lärarna just efter prestation, och inte bara ge alla mer pengar oavsett hur väl de presterar.

Jag har tidigare skrivit om att skolan och utnämningen av förstelärare bör förstatligas för att det ska fungera bättre och vara likvärdigt i hela riket.

Förstelärartjänsterna fungerar bra för att lyfta skolan och elevernas kunskapsresultat, genom att det lyfter läraryrket eftersom det innebär ökade karriärmöjligheter och incitament att förbättra sin undervisning. Vi måste nu fortsätta med att se till att utöka förstelärartjänsterna och även införa dem i förskolan.

Oscar Matti

Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Artikel i DN om förstelärarsystemet: http://www.dn.se/debatt/med-statlig-finansiering-fungerar-forstelararsystemet/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar