måndag 11 augusti 2014

Valtider och tvärsäkerhet med Isaiah Berlin

Det råder valtider. En följd av det är att många debatter förs, och i dessa vill alla deltagare ha rätt. Partierna samordnar sina utspel och partikamrater håller varandra om ryggen för att visa upp en enad front. En följd av detta är ibland tvärsäkerhet. Tvärsäkerheten kan dock vara problematisk om den får oss att behålla vår egen ståndpunkt utan att bry oss om eventuella motargument mot den.

Den brittiske filosofen och idéhistorikern Isaiah Berlin (1909-1997) skrev en text om just detta ämne, ”Anteckningar om intolerans”. Denna text klargör tydligt när alltför stor tvärsäkerhet kan innebära problem, så jag citetar ett stycke ur den:

”Få saker har varit till större skada än föreställningen bland individer eller grupper (eller stammar eller stater eller nationer eller kyrkor) att han, hon eller de är de enda med tillång till sanningen – särskilt om hur man skall leva, vara & göra - & att de av annan uppfattning inte bara misstar sig utan är onda eller galna & bör spärras in eller underkuvas. Tron att man ensam har rätt är ett fruktansvärt och farligt övermod – har ett magiskt öga som ser sanningen; och att andra inte kan ha rätt om de tycker annorlunda”.

Det som beskrivs ovan är antagligen en vanlig synd bland politiker – att man håller fast vid sin uppfattning i alla lägen och föraktar de som är av en annan uppfattning. Detta fenomen är nog svårt att komma undan fullständigt, det går ju heller inte att ändra sig hela tiden om man ska företräda ett parti. Vad vi kan göra är att vara fasta i våra övertygelser men öppna i vårt tankesätt, och beredda att ändra våra övertygelser om argumenten mot dessa är starkare än argumenten för. Isaiah får fortsätta:

”Enda boten är att förstå hur andra samhällen – i tid eller rum – lever; och att det är möjligt att leva ett liv olikt det egna & ändå vara fullt mänsklig, värd kärlek, respekt eller åtminstone nyfikenhet. Jesus, Sokrates, Jan Hus i Böhmen, den framstående kemisten Lavoisier, socialister och liberaler (såväl som konservativa) i Ryssland, judar i Tyskland, alla gick de åt i händerna på ”ofelbara” ideologier; intuitiv visshet kan aldrig ersätta omsorgsfullt prövad empirisk kunskap som grundats i observation och experiment och fri debatt människor emellan; de första att förgöras eller tystas av totalitära krafter är de idérika & fria andarna”.

Isaiah skriver mycket bra, nästan poetiskt, men jag håller inte helt med. Det finns nog inget säkert botemedel mot att alltför stor tvärsäkerhet ibland uppkommer. Vi människor har en benägenhet att hålla fast vid argument, även när vi ställs inför fakta som motsäger dessa. Den tid, energi och prestige vi lagt ned på att förstå dessa argument och på att bevisa att vi har rätt gör att vi har svårt att släppa dessa argument även när de motbevisats, och erkänna att vi haft fel. Det enda vi kan göra är att kämpa emot denna tvärsäkerhet och ibland fundera ”har jag kanske fel?”, även i valtider.

Jag har själv begått denna synd många gånger. Först det senaste året har jag blivit medveten om att tendensen att hålla fast vid argument som motbevisats antagligen är allmänt mänsklig och inbyggd i vår hjärna, och sedan dess försöker jag kämpa emot den tendensen på en medveten nivå. Jag kommer i framtiden, redan senare idag, att publicera texter som vid en första anblick kan verka väldigt tvärsäkra. I dessa texter kommer jag dock göra vad jag kan för att nyansera resonemangen, överväga motargumenten och naturligtvis hålla god ton, och respektera andras rätt att tycka annorlunda. Håller vi oss till dessa principer tror jag nog att vi kan få ett bra debattklimat under årets valrörelse.

Oscar Matti

Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar