söndag 3 augusti 2014

Fairtrades missriktade välvilja

Fairtrade är en produktmärkning. Den används för produkter från fattiga länder och visar att arbetarna som tillverkat dem har haft schyssta villkor och rättvisa löner. Det låter som en trevlig idé, men jag är kritisk till den av olika skäl.

Ett krav för Fairtrade-produkter är att odlaren/producenten får ett minimipris som betalning för sin produkt. Detta innebär att priset inte får understiga produktionskostnaden, vilket verkar rimligt – fast skulle priset producenten får för varan understiga produktionskostnaden skulle ju producenten inte ha något intresse av att producera varan. Det innebär vidare att priset för Fairtrade-varor ska överstiga världsmarknadspriset. Det är sådant jag är skeptisk till.

Priset ska sättas efter efterfrågan. Om det är så att konsumenterna efterfrågar Fairtrade-varor så är det möjligt att sälja dessa dyrare än andra jämförbara varor. Om kvaliteten är densamma så är dock det ökade priset ren välgörenhet från konsumenternas sida.

I vanliga fall ser det ut så att om en viss vara har en viss efterfrågan, och det finns två producenter av varan, kommer dessa att tjäna pengar efter sin produktivitet (vi utgår från att marknadsföring och alla andra förutsättningar är lika för båda producenterna). Om båda producerar lika bra produkter så är det mängden av dessa produkter som de produerar som avgör hur mycket pengar de tjänar. Priset sätts efter vad konsumenten är villig att betala och vad producenten är villig att sälja för. Om man väljer att göra Fairtrade-varor dyrare än övriga varor, även om de håller samma kvalitet, så är de pengar som överstiger världsmarknadspriset enbart välgörenhet. Jag tror inte att det är välgörenhet som långsiktigt kommer att göra den fattiga delen av världen rik, utan kapitalism.

Kapitalism skapar välstånd genom komparativa fördelar. Systemet gör att producenter tjänar på att specialisera sig på det de är bra på, vilket gör att de kan producera mer av det än om de producerat många olika saker. Detta gör att den totala världsproduktionen stiger vilket även gör att den totala världskonsumtionen kan stiga, vilket innebär bättre levnadsstandard. Detta system är den enskilt största orsaken till att vi har det mycket bättre materiellt idag än för 100 år sedan, ännu mycket bättre än för 200 år sedan och så vidare. Välgörenhet är inte vägen dit, utan ett kapitalistiskt system där producenterna genom konkurrens tvingas förbättra sin produktivitet, vilket ger dem mer pengar genom försäljningen av sina varor, och gör att konsumtionen kan öka.

Vidare är minimilön för arbetarna ett Fairtrade-kriterium. Detta skiljer sig från minimipris genom att priset är vad producenten får betalt för sin vara, medan lönen är vad arbetaren får betalt för sitt arbete. Minimilöner är jag starkt kritisk till. Tanken är att det ska höja fattigas löner. Problemet är att om minimilönen är 15 000 kronor i månaden exempelvis, kommer de som inte kan producera något till ett värde av 15 000 i månaden inte att få något jobb. Ingen arbetsgivare skulle tjäna på att anställa dem. Att anställa dem och betala mer än 15 000 i månaden skulle vara välgörenhet, vilket som jag påpekat inte leder till ökat välstånd. Det är en gåta för mig varför det vore bättre att inte ha ett jobb med 15 000 kronor per månad i lön än att ha ett jobb med 14 000 kronor per månad i lön.

Det finns självfallet tillfällen då arbetsgivare försöker utnyttja arbetare och ge dessa så lite i lön som möjligt. Mindre än vad andra arbetsgivare betalar arbetare för samma arbete, mindre än värdet deras produktivitet ger för den efterfrågan som finns på den vara de producerar. Jag tror dock inte att minimilöner är det bästa sättet att lösa detta på, just eftersom de stänger ute de med lägst produktivitet från arbetsmarknaden. En bättre lösning är ekonomisk frihet, som innebär konkurrens om arbetskraften. Finns det flera arbetsgivare kommer arbetarna att jobba för den som erbjuder högst lön och bäst villkor. Ekonomisk frihet innebär att konkurrensen om arbetskraften skulle tvinga arbetsgivaren att ge arbetarna löner de kan acceptera, eller se sina arbetare byta till andra arbetsgivare som ger högre lön.

Fairtrade motverkar även barnarbete. Även detta är något som låter som en väldigt rimlig idé, eftersom barn bör utbilda sig och inte arbeta. Barn i fattiga länder arbetar emellertid inte för att deras föräldrar är elaka, utan för att de är fattiga. Anledningen till att barn får stanna hemma under skoltid för att jobba är för att deras familj har svårt att få mat för dagen. Det vore självklart bäst om alla barn kunde få en god utbildning och en barndom där de inte tvingades arbeta hårt redan före femton års ålder för att försörja sig. Risken är dock att om man bekämpar detta för hårt kan det få påföljden att familjen svälter, eftersom föräldrarnas arbete inte räcker för familjens försörjning.

Även här finns tillfällen då bekämpning av barnarbete är nödvändigt. Barn tvingas ibland att arbeta under hemska förhållanden, ibland utan att ens få betalt för det. Detta är slaveri och ska självfallet inte tillåtas. I många fall handlar det däremot om familjer där föräldrarnas arbete helt enkelt inte räcker för försörjningen. Då kan det vara direkt kontraproduktivt att förbjuda barnen från att arbeta. Ett bättre botemedel mot barnarbete i de fallen är tillväxt, som skapas genom kapitalism.

Fairtrade gör en del lovvärda saker. De jobbar för att minska koldioxidutsläpp och miljöförstöring, de har ett aktivt jämställdhetsarbete och de jobbar för att människor inte ska behöva arbeta under arbetsförhållanden som är så grymma att de faktiskt innebär en frihetsinskränkning och därför inte ska vara tillåtna. Fairtrade gör även saker som går att kritisera, som minimipriset på produkterna och minimilönen för arbetarna. Detta är missriktad välvilja. Det är inte genom välgörenhet som hela världens befolkning får en bra levnadsstandard materiellt, utan genom kapitalism, konkurrens och komparativa fördelar.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar