onsdag 20 augusti 2014

Hur många gånger har hjulet återuppfunnits?

"Alltså, det borde finnas... typ som bussar, fast bilar!"
"Du, det finns redan taxi liksom"
"Jaha, jaja..."

Denna konversation hörde jag igår på bussen. Den fick mig att fundera. Hur många gånger varje dag kommer människor på idéer, som redan finns och används i praktiken? Hur många människor uppfinner hjulet på nytt varje dag?

Konversationen ovan är ett exempel på kreativitet. De kom på en väldigt bra idé - mindre fordon kan frakta människor med större flexibilitet. De hade dock otur, idén finns redan realiserad - taxibilen.

Kreativitet är en extremt bra och viktig egenskap. För att den inte ska leda till att alla uppfinner hjulet igen, hela tiden, behövs dock förkunskaper.

Hela mänsklighetens vetenskapliga framgångar bygger på förkunskaper. Genom att massor av människor forskar, granskar sin egen och andras forskning kritiskt, kommer med nya idéer, observerar verkligheten/empirin och drar slutsatser av det, i många, många timmar och dagar och år, ackumuleras kunskap. Denna kunskap är vad senare forskare och uppfinnare bygger sin forskning och sina uppfinningar på.

Detta är grunden till all undervisning - ackumulerad kunskap. Läraren berättar vilken kunskap som finns inom ett område, hur vi förvärvat den kunskapen samt hur vi förvärvar ny kunskap. Den kunskap vi redan har ska inte framställas som "absolut sanning", utan som det vi har anledning att tro idag baserat på vad vi vet. Så kan eleverna dra nytta av de oräkneliga antal timmar som människor har lagt ned på att nå den kunskapen före dem. Så kan vi undvika att hjulet uppfinns på nytt hela tiden.

Det är det här som gör mig så kritisk till postmodernismens tro på att det inte finns mätbar kunskap, och att undervisning med kunskapsmål därför är antingen sekundärt eller rent meningslöst. Kreativitet är jättebra, men utan förkunskaper så kommer kreativiteten enbart leda till att hjulet uppfinns på nytt. Gång på gång på gång på gång.

Det är inte realistiskt att tro att elever ska komma fram till relativitetsteorin, evolutionsteorin, eller förklara hur vi kan få ett föremål att flyga på grund av olika lufttryck över och under föremålet, helt på egen hand. För att de ska lära sig detta krävs målstyrd undervisning.

Med välmotiverade, välutbildade lärare som ägnar sig åt målstyrd undervisning som bygger på ackumulerad kunskap, kan vi vända trenden med sjunkande skolresultat. Kreativitet och förkunskaper utesluter inte varandra - de kompletterar varandra. Genom att lärarna förmedlar den kunskap som byggts upp under hela mänsklighetens historia kan vi undvika att hjulet uppfinns på nytt varje dag, och se till att kreativiteten används till att skapa nya uppfinningar, snarare än sådana som redan finns.

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar