fredag 22 augusti 2014

Veganismens principer, del 1

Detta inlägg är en diskussion mellan mig (Oscar Matti) och min syster (Lotta Vik). Hon är vegan, jag är det inte. Denna diskussion handlar om veganismens principer.

"O: Varför är du vegan?

L: För att jag tycker att bara för att djur är skapta annorlunda än människor så ger det inte människor rätten att föda upp dem och använda dem för sin egen vinning, särskilt när det inte ens är nödvändigt för vår överlevnad.

O: Okej. Vi börjar med första följdfrågan. Är det då okej att döda djur när det är nödvändigt? Eller är det åtminstone mindre dåligt att döda djur när det är nödvändigt?

L: Det beror på situationen.

O: Okej. Om ditt liv är hotat, får då döda ett djur?

L: Ja Då gäller samma princip som för människor. Du får försvara dig själv om det behövs.

O: Bra! Men om jag vill döda en kalv och käka kalvfärs, är det okej?

L: Nej. För att ta ifrån någon dess liv för att tillfredsställa sina egna smaklökar är aldrig okej.

O: Jag förstår. Om jag är i öknen, och av någon anledning har en kalv med mig, och inget annat ätbart finns inom räckhåll. Jag svälter om jag inte dödar och äter kalven. Får jag döda och äta den då?

L: Det beror på. Skulle du döda en människa och äta den, då skulle du få döda en kalv och äta den.

O: Okej. Anser du alltså, att alla människor har rätt till liv, alla kalvar har rätt till liv, och dessa rättigheter är exakt lika okränkbara?

L: Ja.

O: Har alla bakterier rätt till liv, lika mycket som en kalv?

L: Jag skulle inte jämföra en bakterie med en kalv, nej.

O: Okej. Definitionen av liv är faktiskt inte helt uppenbar. Men kan du nämna ett "oavancerat" djur, som en fluga, eller en bladlus, eller en råtta, eller en amöba, som har lika okränkbar rätt till liv som en kalv?

L: Det beror på. Jag skulle personligen inte känna mig lika skyldig om jag dödade en mygga som om jag dödade en kalv. Men jag skulle ändå försöka undvika att döda myggan.

O: Okej. Vad är grunden för rätten till liv, vad berättigar någons liv? Är det hur avancerad hjärnan är, är det om du kan känna smärta eller inte, eller är det om det är lätt att undvika att döda dig eller inte?

L: Det är om det kan känna smärta eller inte. Vi kan dock inte undvika helt att döda saker som känner smärta, men när vi kan undvika det ska vi göra det.

O: Nästa följdfråga. Om det bara är förmågan att känna smärta som avgör om någon har rätt till liv, så är det alltså bara hur lätt det är att undvika att döda den som avgör om vi måste undvika att döda den? Alltså, om det är helt onödigt att döda en mygga, och helt onödigt att döda en blåval, är det då lika fel att döda myggan som att döda blåvalen?

L: Principiellt sett ja, lika fel att döda båda. Instinktivt känns det mer fel att döda blåvalen. Och jag kan heller inte bortse från den biologiska mångfalden.

L: Kan vi fortsätta diskussionen imorgon?

O: Absolut, jag är jättetrött. Men en fråga får du att reflektera över till imorgon. Biologisk mångfald. Vad är meningen med den?"

Diskussionen tar en paus till imorgon kväll.

Snabbt tydliggörande: Jag är liberal - jag tycker att alla har rätt att ha vilka åsikter de än må ha och naturligtvis även rätten att välja att låta bli att käka djur. Min syster är av ungefär samma inställning. Vi för en principiell diskussion om veganism. Syftet är främst inte att övertyga varandra, utan det är att reda ut vilka som är principerna bakom idén att käka djur, eller att låta bli att göra det. Detta fortsätter vi diskutera imorgon.

Oscar Matti
Liberala ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar