måndag 4 augusti 2014

Nazister på skolorna?

”Ingen judisk elev ska behöva höra någon förneka förintelsen i skolan. Aldrig”

Så sade Jonas Sjöstedt i sitt tal i Almedalen. Anledningen är att allt mer tryck utövas av organisationer som är etnonationalistiska (alltså pratar om biologiska människoraser) eller direkt nationalsocialistiska för att få komma in och kampanja på skolor. Jonas Sjöstedt gjorde ett mycket tydligt ställningstagande emot detta. Jag håller med om att vissa av dessa organisationer inte bör få tillträde till skolorna, en del kanske inte ens bör tillåtas existera (när man i princip öppet medger att man vill ändra Sveriges statsskick med våld). Dessutom har jag ett förslag till de rektorer som inte vill släppa in någon av dessa organisationer om hur de kan undvika det utan att hindra andra, mer vettiga politiska partier och liknande från att komma in på skolorna. Jag har dock en invändning mot Jonas Sjöstedts citat.

Om det är lagligt eller olagligt i Sverige att ifrågasätta att förintelsen inträffat vet jag faktiskt inte. Det bör definitivt vara lagligt, oavsett hur det är nu. Förintelsen är en historisk händelse, vars existens kan avgöras genom forskning. Då ska vi knappast ha en lag som talar om hur det är. Att ifrågasätta att förintelsen inträffat är lite som att förneka att evolutionen existerar, det går inte att göra på ett seriöst vetenskapligt sätt. Det är dock inte förbjudet att förneka evolutionen, så därför ska det inte vara förbjudet att förneka förintelsen.

Vetenskapligt är jag en förespråkare av Karl Poppers hypotetisk-deduktiva metod. Den går, lite förenklat, ut på att man aldrig slutgiltigt kan bevisa något, men man kan falsifiera teorier, alltså visa att de inte stämmer. Teorier som överlever många försök att bli falsifierade räknas som trovärdiga teorier, som till slut blir teorem  som i princip inte ifrågasätts. Gravitationen är ett exempel på en sådan teori som blivit teorem.

Revisionister, som de som ifrågasätter att förintelsen inträffat kallar sig, har försökt att falsifiera förintelsen. Bland annat påpekar man att uppskattningen av antalet döda har ändrats, och minskat, och att det tyder på att det hela är påhittat. Men ändringar av sådana uppskattningar görs alltid vid stora katastrofer. Det är omöjligt att genast avgöra hur många som dött när siffrorna är sådana som de i förintelsen, så uppskattningen blir exaktare allt eftersom mer information kommer fram. Detta är inte ett bevis på någon konspiration, utan enbart en vetenskapligt hederlig strävan att få fram den rätta siffran. Att uppskattningarna var högre i början är inte så konstigt – de som kom in i lägren först möttes av enorma mängder lik och antagligen fruktansvärd likstank, människor så undernärda att alla revben syntes, människor döende i sjukdomar som i princip utrotats. Att de gjorde en uppskattning i överkant av antalet döda i början är inte märkligt – att vandra in i ett koncentrationsläger var antagligen så nära att vandra in i helvetet på jorden man kan komma.

Revisioniserna ifrågasätter även offrens berättelser. De menar att dessa ibland inte stämmer överens med varandra, och att det visar att de är påhittade. Frågan är om dessa revisionister har tänkt efter här. Även i normalare brottssituationer som väpnat rån får offret hamsterpuls, tunnelseende och fruktar för sitt liv. Det är mycket svårt att fokusera på något annat än tankar som ”Helvete, det där är en kniv! Om jag gör minsta fel nu kan jag vara död inom några sekunder” i det läget, och då kommer man inte ihåg så många enskilda detaljer med någon glasklar skärpa, minst sagt.

Förintelseöverlevarna fick ofta åka tåg i dagar med så usla sanitära förhålladen man kan tänka sig, de delades sedan upp från sina familjer i många fall. Människor kunde avrättas omedelbart utan synbar anledning, många fick se familjemedlemmar bli skjutna, misshandlade eller bortförda för att aldrig mer dyka upp. De var undernärda, uttorkade, ofta svårt sjuka och visste inte om de skulle leva tills nästa soluppgång. Att begära att de då ska komma ihåg alla enskilda detaljer så att de överenstämmer med varandra är direkt brännvinsadvokatyr (alltså något man gör bara för att bevisa sin egen åsikt, fast den är uppenbart orimlig). Inte ens brottsoffer i normala situationer kan komma ihåg händelsen så bra att alla detaljer överensstämmer med varandra i många fall. Hade förintelsen varit en konspiration så hade det varit mycket smartare och enklare att dela ut ett manus för varje händelse så att de stämde perfekt överens med varandra, och det hade någon som kunnat organisera en konspiration av den skalan garanterat varit smart nog att tänka på.

Det är överhuvudtaget lite löjligt att ens föreställa sig en konspiration av den storleken. Det förutsätter sådan planering och sådan koordination, dessutom från tre stater (Storbritannien, USA och Sovjet) som inte hade något tidigare samarbete och som hamnade i kallt krig nästan omedelbart efter 1945, att det helt enkelt inte är trovärdigt. Det vore dessutom extremt lägligt, just då Hitler hade beordrat att så många judar som möjligt skulle föras till isolerade platser öster om Tyskland, och talat om dessa som ”ohyra som måste rensas bort”, att ha lyckats planera en sådan konspiration just då, eftersom ett sådant projekt skulle ta många, många år att planera. Det är helt enkelt så osannolikt att man lika gärna skulle kunna påstå att franska revolutionen, första världskriget eller reformationen aldrig inträffat.

Det är enligt min mening lika svårt att ifrågasätta förintelsen som att ifrågasätta evolutionen. Det ska dock få göras. Karl Popper, som var ledande i skapandet av den hypotetisk-deduktiva metoden inom vetenskapen, var även en klassiskt liberal tänkare som motsatte sig all auktoritarism. Han menade att i princip fullständig yttrandefrihet måste råda och att allt måste få diskuteras. Jag är av samma mening.

Frågan är då om detta även gäller i skolan. Det man måste fundera över är vad som händer om det är en elev som ifrågasätter förintelsen. Eller om det är en elev på skolan som vill driva en kampanj på skolan och ifrågasätta förintelsen. En organisation som kommer till skolan bör bedömas efter sitt beteende – om beteendet får eleverna att känna sig obekväma är det organisationens ledare som måste ta tag i det eller bli utestängda från skolor. Detta ska gälla alla partier och organisationer. En rektor kan dessutom sätta en gräns, det är inte rimligt att ”Lille skutt-partiet” och ”Fan och hans moster-partiet” som fick fyra röster förra valet kommer och kampanjar, för då skulle alla politiker inte få plats i skolan. Att bara bjuda in alla riksdagspartier är ett sätt man kan göra det på, eller exempelvis alla partier med minst en procent av rösterna.

Elever som ifrågasätter förintelsen (eller evoutionen) kan vara en jobbig sak att hantera som lärare. Det bästa sättet är att själv vara påläst och kunna ge ett tillfredställande svar samt uppmana eleven till egen källkritik, men inte låta detta ta hela lektionen. Jag hade antagligen berättat ungefär det jag skrev ovan, samt lagt till följande: ”Det är sunt att ifrågasätta saker och fundera på hur vi får vår kunskap. Jag skulle dock vara försiktig med att ifrågasätta förintelsen. Människor kan ha släktingar som har dött i förintelsen, och att korsförhöra dem om hur de kan bevisa att den inträffat är helt enkelt otrevligt. Du skulle inte göra så mot någon vars förälder mördats på gatan eller dött i cancer, så du bör visa hänsyn, även om jag anser att man ska få diskutera historiska händelser”.

Att ifrågasätta förintelsen är inte mer rimligt än att ifrågasätta evolutionen. Det är dock något man ska få göra, eftersom vi måste ha yttrandefrihet som gäller allt utom saker som hot, grova kränkningar eller direkta lögner som skadar personen som blir lurad. Det bästa sättet att bemöta ifrågasättande av förintelsen är kunskap och källkritik. Detta är vad som bör användas för elever som ifrågasätter förintelsen i skolan, och mot extrema partier som ifrågasätter förintelsen överhuvudtaget. Alla dessa extrema partier måste dock inte släppas in på skolor i alla lägen, det räcker med att riksdagspartier eller partier av en viss storlek släpps in. 

Det är dock ytterst viktigt att ”vanliga” partier blir insläppta på skolorna ofta. Eleverna kan lära sig om de olika partiernas åsikter i klassrummet, men för att demokratin verkligen ska leva måste de få tillfällen att möta riktiga politiker, fundera över var de själva står och kanske engagera sig själva om de vill det. Det är ju snart val i Sverige, och det är nog bättre om eleverna får träffa unga politiker på skolan och kan få sitt engagemang därifrån, snarare än att hänvisas till Avpixlat och Flashback. Det är om vi låter rädslan för extrema partier stänga ute vettigare partier från skolorna som vi låter dessa extrema partier vinna, och det är något som inte får hända. Aldrig.

Oscar Matti

Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar