lördag 9 augusti 2014

Vinstintresse och konkurrens förbättrar skolan

”Skolan har raserats eftersom pengarna som ska gå till utbildningen istället går rakt ner i de giriga riskkapitalisternas fickor”. Så har Jonas Sjöstedt sagt, i olika former, många många gånger. Antagligen fler gånger än Jan Björklund sagt ”Det finns två problem med rysk gas, det ena är att det är gas, det andra är att den är rysk”. I sitt tal i Almedalen angrep Jonas Sjöstedt vinstuttagen i skolan hårt, och påstod att det leder till stressad personal och försämrad kvalitet.

Jonas Sjöstedt har bevisligen fel. Den svenska skolan har mycket riktigt dåliga resultat. Det har flera orsaker. Inget tyder dock på att vinstuttagen är ett av dem. I en undersökning av IFAU framgår mycket tydligt att friskolereformen istället förbättrar skolresultaten. Kommuner med friskolor får bättre resultat än andra kommuner. Detta gäller resultaten för elever både i friskolor och kommunala skolor i dessa kommuner. 

Orsaken är antagligen en kombination av konkurrens och ökat utbyte av idéer eftersom fler aktörer driver skolor nu. Möjligheten till vinstuttag är en förutsättning för detta, eftersom det lockar människor att investera – få vill investera utan att ha någon möjlighet att vinna något på det, så varför skulle skolan drivas i princip ideellt när nästan inga andra sektorer gör det?

Uttagen vinst är pengar som skulle kunna ha återinvesterats i verksamheten. Men det är även lön. Lön är vinst du själv gör för att du arbetat ett visst antal timmar. Vinst är pengar du får tillbaka som avkastning på din investering. Detta verkar Jonas Sjöstedt se som något fult. Men investeringar är inget fult, utan det möjliggör istället för människor att dela med sig av sina resurser, med förhoppningen om att få något tillbaka, så kan resurserna nyttjas av någon som kan ha bättre användning för dem. Denne aktör kan göra vinst, och ge en del av vinsten tillbaka till den som investerat. I ett samhälle där vuxna människor får göra vad de vill med sina skattade pengar inom lagens ramar är detta inte ett problem.

Sjöstedt klagar dessutom på att personalen blivit mer stressad, enligt honom till följd av vinstintresset. Därför vill han förbjuda vinst i välfärden. Personal finns dock i alla branscher. Om Sjöstedts resonemang stämmer, att vinstintresse leder till oacceptabelt stressad personal, så borde vinst förbjudas i alla branscher. Byggföretagen får inte göra vinst, glassförsäljaren får inte göra vinst, hotellen, livsmedelsbutikerna, klädaffärerna, bankerna, etcetera. Detta är socialism. Det är mycket möjligt att detta är Sjöstedts mål på sikt, men att han mjukstartar med skolorna för att fler ska acceptera logiken i hans resonemang.

Kvaliteten är vad som avgör om en skola är bra, inte driftsformen eller frånvaron av vinstintresse. Konkurrens och vinstintresse fungerar bevisligen bra för att garantera att andra varor som är fullständigt livsnödvändiga finns. Mat är en sak som är relativt svårt att vara utan. Ändå råder det inte svält i Sverige. Det beror på att konkurrensen gör att de som levererar den bästa eller billigaste varan är de som blir framgångsrika, de som levererar dåliga produkter blir utkonkurrerade. Vill man garantera att kunderna inte får skadligt dålig mat kan man inrätta någon form av livsmedelsinspektion, vilket existerar. Exakt samma sak gäller med skolan.

Hur vinstintresse lockar investerare kan illustreras genom att citera en av mina favoritkomiker. Magnus Betnér. Hans turné kostade en miljon kronor, vilket inte var en miljon han hade. Han lånade alltså en miljon i hopp om att tjäna tillbaka pengarna på intäkterna. Människor hade frågat honom om han skulle sluta ta betalt när han tjänat igen miljonen. Hans svar var ungefär ”Klart som fan att jag inte kommer göra! Vem skulle riska en miljon man lånat utan att vilja få tillbaka något på det, men riskera att förlora miljonen?”. 

Sjöstedt kanske skulle svarat att komedi inte är samma sak som utbildning, men kom ihåg att kvaliteten är avgörande. Med Sjöstedts logik borde man inte få göra vinst på att sälja livsmedel heller, eftersom vinstintresset skulle göra att producenterna skulle göra så billiga och undermåliga produkter som möjligt, och därför ge alla svenskar matförgiftning. Lycka till med att övertyga svenska folket om den idén, Sjöstedt. De flesta anser antagligen att vi har en ganska god tillgång till mat av acceptabel kvalitet i Sverige.

Vinstintresset och konkurrensen har förbättrat den svenska skolan. Även aktörer som inte tar ut vinst, som Kunskapsskolan, inser att vinstintresset gynnar skolan – de är skeptiska till kortsiktiga aktörer men anser att det är kvaliteten som ska avgöra och inte driftsformen. Sverige utmålas ibland som ett nyliberalt land, vilket är groteskt felaktigt – vi har nästan världens högsta skattetryck, en genomreglerad arbetsmarknad och många förbud som återspeglar den gamla folkhemstanken – nästan så långt från ett nyliberalt Utopia man kan komma. Det svenska systemet med friskolor är dock inspirerat av ett system föreslaget av Milton Friedman. Det är jag väldigt glad över, och hoppas att vi kan inspireras av Friedmans idéer även på fler områden.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län


VD på Kunskapsskolan: Mindre fokus på vinstfrågan: http://n360.se/2013/06/20/mindre-fokus-pa-vinstfragan/

Grundare av kunskapsskolan: För hög vinst sänker legitimiteten: http://www.svd.se/naringsliv/for-hog-vinst-sanker-legitimiteten_5997865.svdInga kommentarer:

Skicka en kommentar