lördag 9 augusti 2014

Grön röra

I Miljöpartiets valmanifest står att de vill ”Utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt”. De vill inte utveckla ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt baserad på fossila bränslen, utan ett ekonomiskt system som inte bygger på tillväxt, punkt. Detta är alltså värre än socialism. Socialisterna vill åtminstone ha tillväxt, även om socialismen inte kan skapa tillväxt. Miljöpartiet vill inte ens ha tillväxt.

Tillväxt kan man mäta så enkelt som att BNP ökar – BNP per capita, om man vill mäta hur välståndet per person utvecklas. Tillväxt är den enskilt överlägset största orsaken till att vi idag har det oerhört mycket bättre materiellt än för 200 år sedan. Tillväxten har delvis baserats på användning av fossila bränslen, men det viktigaste är faktiskt att vi idag arbetar mycket effektivare än förut, tack vare mer utvecklad teknik, smartare arbetsmetoder och mer utbildade människor. Detta har uppnåtts genom fri forskning och en fri marknad, där alla individer i hög utsträckning skyddats av lagar och en rättsstat från att skadas av andra individer.

Vi utgår från att jag får betalt för att skriva den här texten, att den är något som någon efterfrågar. Om jag hittar en arbetsmetod som gör att jag kan skriva texten dubbelt så fort, fast den fortfarande håller samma kvalitet, så har jag ökat min produktivitet – jag har fördubblat den. Jag kan skriva två texter på samma tid som jag förut skrev en text på. Detta innebär tillväxt. Detta skadar inte miljön överhuvudtaget. Trots det är Miljöpartiet emot tillväxt. De kanske menar att de enbart är emot koldioxidbaserad tillväxt, men det står det inget om i deras valmanifest.

Vidare tycker inte miljöpartiet om användningen av kolkraft, de vill faktiskt införa ett europeiskt förbud mot användning av kol år 2030 senast. Jag gillar inte heller kol som energikälla. Miljöpartiet gillar dock inte heller kärnkraft, de vill avveckla minst två reaktorer nästa mandatperiod. Jag håller med om att det inte är en optimal energikälla på många sätt, men jag tror att det är ett bättre alternativ än kol. Förnybara energikällor kan inte ersätta både kärnkraft och fossila bränslen helt, tekniken är inte tillräckligt effektiv ännu.

Nåväl, Miljöpartiet kanske har några intressanta förslag för att få det att fungera med enbart förnybara energikällor redan nu. De har ju trots allt ”Miljö” redan i partinamnet. Vill MP kanske bygga ut vattenkraften? Sverige har ju redan mycket vattenkraft, och orörda älvar med stor potential. Detta skulle kanske kunna ersätta en stängd reaktor eller två.

Nej! Miljöpartiet vill istället stärka skyddet av älvarna, de vill snarare minska påverkan som vattenkraften har nu än öka energiproduktionen genom vattenkraft. Fiskarna och ekosystemet skulle ta skada av en utbyggnad. Det är ju faktiskt rätt i sak.

Miljöpartiet får dock någonstans bestämma sig. De kan inte vara emot fossila bränslen, och kärnkraft, och utbyggd vattenkraft, och samtidigt påstå att vi kan klara vårt energibehov. Sverige kan inte styras av politiker som baserar sina påståenden om hur vår energiförsörjning ska skötas på rena fantasier. Deras enda kryphål är att de är emot tillväxt. Vi skulle verkligen se motsatsen till tillväxt om Miljöpartiet kom till makten – ekonomisk depression och tillbakagång.

Låt mig göra en sak fullständigt klar. Om vi slutar ”basera vårt ekonomiska system på tillväxt”, då är det slut på våra förbättrade materiella förhållanden. Då är det slut på utvecklingsländernas framgångar. Utrotningen av den globala extrema fattigdomen kommer inte bara att sakta in – den kommer att upphöra. Saker som utrotandet av sjukdomar som AIDS, minskandet av spädbarnsdödligheten, minskandet av analfabetismen, som även Miljöpartiet borde se som eftersträvansvärt, kommer gå oerhört mycket långsammare än idag.

Stefan Löfven, är det här ett parti du vill regera med? Om Miljöpartiet får något som helst inflytande, vad kommer då att hända med de ökade resurserna till välfärden? Vad kommer då att hända med den globala solidariteten? Vad kommer då att hända med att ta ansvar för Sverige?

Miljöpartiets politik är inte trovärdig. De kanske har miljö i sitt namn, men de är inte partiet med bäst miljöpolitik. Ekonomiska kriser har sällan lett till miljöförbättringar, snarare förvärrar de miljöproblemen eftersom människor slutar att bry sig om dem och tänker mer på sina egna omedelbara behov istället. Att vara ”emot tillväxt” kan inte bara accpeteras som en illa vald formulering, för det är en fundamental skillnad mellan det och att vara emot tillväxt baserad på användning av fossila bränslen.

Detta inlägg var enbart kritiskt, och avsett att belysa att Miljöpartiets politik inte fungerar. Jag kommer vid ett senare tillfälle att skriva ett inlägg enbart om Folkpartiet Liberalernas miljöpolitik. Förhoppningsvis kan jag fortsätta skriva två blogginlägg om dagen även i framtiden. Hade jag fått betalt för dessa blogginlägg hade Miljöpartiet kanske varit emot denna ökade skrivtakt, eftersom den skulle bidra till större tillväxt. Avgör själv om detta vore något negativt.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län

MP: Ett ekonomiskt system utan tillväxt, och avvecklande av två reaktorer: http://www.svt.se/nyheter/val2014/miljopartiets-vallofte-bara-ekologisk-forskolefruktInga kommentarer:

Skicka en kommentar