torsdag 7 augusti 2014

Varför feminister borde rösta på Folkpartiet Liberalerna

Feminismen har seglat upp som en av de största valfrågorna i år. Nästan alla konkurrerar numera om att vara bäst feminister. Det finns dock bara ett parti som kör med punchlinen ”Feminism utan socialism”. Folkpartiet Liberalerna har en lång tradition av liberal feminism och av att ha genomfört reformer som ökat jämställdheten. I denna text skriver jag om vad som är liberal feminism, samt några av de reformer för att öka jämställdheten som Folkpartiet Liberalerna vill genomföra nu.

Jag är en liberal feminist. Det går att debattera ordet i åratal och har så gjorts, ”det låter som att man är för kvinnor eller något, jag kallar mig jämställdist”. Oavsett om det är så är det onödigt att underlåta att diskutera sakfrågan på grund av en rent lingvistisk fråga.

I dagens samhälle finns normer för hur män och kvinnor ska vara, som skapar ojämställdhet. Det vill jag ändra på. Därför är jag per definition feminist, och eftersom jag även är liberal så är jag en liberal feminist. Detta innebär att jag inte kan acceptera vilka metoder som helst för att öka jämställdheten. Metoderna får inte bryta mot liberalismens principer.

Det finns normer, föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. Dessa är dock inte allt genomsyrande strukturer som inte går att frigöra sig från. De är enbart föreställningar som väldigt många människor har. De spelar stor roll, men som alla föreställningar går de att ändra. Det är dock en stor utmaning, eftersom de uppstått och utvecklats under tusentals år.

En sak som kan råda bot på detta är genuspedagogik i skolan. Lärare och personal på skolorna reproducerar ofta omedvetet könsnormer. Genom sitt beteende visar de, att de har förväntningar på att pojkarna ska uppföra sig på ett visst sätt och flickorna på ett annat. Genuspedagogik handlar om att granska hur vi för vidare föreställningar om kön, och hjälper oss att undvika att göra det. Det handar alltså inte om att tvinga flickor att leka med leksaksbilar eller att tvinga pojkar att leka med Barbie. Det handlar om att låta dem välja själva, utan att påverka deras val, som risken är att man gör om man oreflekterat för vidare sina uppfattningar om kön.

En annan sak som bör införas är samtyckeslagstiftning. Det handlar om att samtycke ska krävas vid sex, för annars är det inte sex utan våldtäkt. Idag handlar sådana rättegångar ofta om kvinnan gjorde något motstånd, om hon skrek, grät, slogs eller liknande. Det är helt fel perspektiv. Vad som är intressant är om hon sa någon tydlig form av ”ja” eller inte. Det är inte så att människor som vill ha sex ska tvingas skriva ett kontrakt först, det är däremot så att frånvaron av ett nej inte räcker. Det behövs ett ja. Det är inte bara män som våldtar och det är inte bara kvinnor som blir våldtagna, men det finns ett mönster i våldtäkterna som följer normerna om män och kvinnor. Alla människor har rätt till sin kroppsliga integritet, därför är samtyckeslagstiftning en feministisk  och liberal fråga.

En sista sak som ska genomföras är en höjning av lönerna i kvinnodominerade yrken. Många kvinnor jobbar i offentlig sektor och har därför lägre lön än män. Ett sätt att lösa det på är att inrätta karriärtjänster. Nu kommer en jämställdhetsmiljard att satsas på det, på Folkpartiet Liberalernas initiativ. Tjänsten förstelärare finns redan, som innebär en löneökning på 5000 kr för lärare som gör ett extra bra jobb. Nu ska fler lärare kunna bli förstelärare. Dessutom kommer tjänsten förste förskollärare att inrättas, enligt samma princip. Karriärtjänster inom vården, för specialistsjuksköterskor och barnmorskor, kommer också att inrättas. Detta kommer att höja kvinnors löner och öka deras karriärmöjligheter.

Ojämställdheten har byggts upp under lång tid och kan inte rivas ner på en dag. Många av våra föreställningar om kön måste ändras och det kommer att ta tid. Vi kan dock göra vad vi kan utan att rucka på våra liberala principer. Det är även en fördel om förslagen för att öka jämställdheten är finansierade. Exempelvis Feministiskt Initiativ har kommit med förslag som beräknas kosta omkring en halv biljon kronor. Deras ambitioner är beundransvärda, men vad som behövs för jämställdheten är inte rena fantasier. Vad som behövs är väl genomtänkta reformer som förändrar de sakförhållanden som gör att kvinnor tjänar mindre pengar och som gör att normer om kön reproduceras. Vad som behövs är feminism utan socialism.

Oscar Matti
Liberala Ungdomsförbundet i Uppsala län


Om F!:s ytterst kostsamma förslag: http://www.luf.se/images/uploads/En_halv_biljon.pdf


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar